כמעט מחצית מהמוגבלים מרוויחים פחות משכר המינימום

1.5 מיליון בעלי מוגבלויות חיים בישראל • 33% עובדים במשרה חלקית • 41% מרוויחים פחות משכר המינימום • רק ל-22% בגילאי העבודה יש תעודה אקדמית • עם זאת, רובם (55%) מאמינים שחייהם ישתפרו בעתיד

מקווים לטוב יותר בעתיד | צילום: KPG_Payless, שאטרסטוק

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת נתונים אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל: בישראל חיים כ-1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות המהווים כ- 18% מהאוכלוסייה. מתוכם כ- 790,000 בגילאי עבודה (18-64) ו- 500,000 בגילאי 65 ומעלה. שכיחות המוגבלות עולה עם הגיל: 9% מהילדים הינם עם מוגבלות, בעוד שבקרב אנשים בגילאי 65 ומעלה הסטטיסטיקה עומדת על 51 אחוזים.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

apps-box

ל- 42% מהאנשים עם מוגבלות יש קושי רב בהליכה, ל- 13% מהם קושי רב בזיכרון או בריכוז, ל- 8% יש קושי רב בראיה ול- 8% מהם יש קושי רב בשמיעה.

בשנים האחרונות קיימת מגמה מתמדת של עליה בשיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. נכון לשנת 2017 מתוך כלל האנשים עם מוגבלות חמורה, 48% מועסקים. זהו שיפור שכן שיעורי התעסוקה בקרב קבוצה זו עמדו בשנת 2011 על 32%. יש לשים לב כי עדיין קיים פער בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות: שיעור התעסוקה בקרב אנשים ללא מוגבלות עומד כיום על 79%.

לטענת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, השיפור הניכר קשור בפעילות הרבה המבוצעת בשנים האחרונות לקידום הנושא על ידי משרדי הממשלה השונים לצד גופים מהמגזר הפרטי והשלישי כאחד. על פי תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משנת 2016 מחויבים כל הגופים הציבוריים הגדולים (המעסיקים מעל 100 עובדים) לעמוד ביעד ייצוג הולם של 5% ולנקוט בפעולות שונות לקידום הנושא. הנתונים כיום מעידים על כך שכ- 60% מהגופים עומדים ביעד, 23% עומדים ברמה בינונית ו- 17% עומדים ביעד ברמה נמוכה או בכלל לא.שיעור המובטלים, אשר מחפשים באופן פעיל עבודה, בקרב קבוצה זו הינו 6% לעומת 3% בקרב אנשים ללא מוגבלות. דהיינו, קיימים אנשים רבים יותר עם מוגבלות אשר מחפשים עבודה לעומת אנשים ללא מוגבלות. אלו נתקלים לא אחת בחסמים שנובעים מהפליה, סטיגמות והעדר הזדמנויות הגורמים לקושי להשתלב בשוק העבודה.

שיעור האנשים העובדים במשרה חלקית בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה הינו 33% וזאת לעומת 18% בקרב אנשים ללא מוגבלות. כמו כן, 41% מאנשים אלה מרוויחים שכר הנמוך משכר מינימום (עד 5000 ₪), לעומת 26% בקרב אנשים ללא מוגבלות. 27% מקבוצה זו מעידים על כך שלעיתים קרובות חוו תקופות בחייהם שבהם חשבו שהם עניים, וזאת לעומת 10% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

אנשים עם מוגבלות פחות מרוצים ממצבם הכלכלי, כאשר 31% מהאנשים עם מוגבלות חמורה מדווחים כי בכלל אינם מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 8% מהאנשים ללא מוגבלות.

בתחום השילוב בחינוך נצפית מגמה שלילית לאורך השנים בשילוב בחינוך. על פי נתוני משרד החינוך אחוז הילדים המשולבים בשילוב פרטני בבתי ספר ירד מ- 61% בשנת 2012 ל- 56% בשנת 2017. לעומת זאת, נרשמה עליה במספר הילדים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד נפרדות.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סבורה כי קיים קשר בין נתוני השילוב בחינוך לבין נתוני ההשכלה של אנשים עם מוגבלות אשר מעידים על כך שרק ל- 22% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה יש תעודה אקדמית, וזאת לעומת 34% מהאנשים ללא מוגבלות. לעומת זאת, ל- 44% מהם השכלה תיכונית ומטה בלבד, לעומת 26% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

הנתונים הסטטיסטיים מעידים על כך שאנשים עם מוגבלות, על פי רוב, מרוצים מחייהם (76% מדווחים כי הם מרוצים או מרוצים מאוד מחייהם), ורובם (55%) חושבים שהחיים שלהם ישתפרו בעתיד.

שיעורים ניכרים מהם יוצאים לחופשה בארץ (36%) או בחו"ל (32%), אף כי בשיעורים פחותים מאנשים ללא מוגבלות (59% ו 50% בהתאמה).

16% מהאנשים עם מוגבלות עוסקים בפעילות התנדבותית, שיעור קרוב לזה של אנשים ללא מוגבלות (22%). 15% מהם מעריכים שהם יכולים להשפיע על הממשלה, והם מעורבים בחיים ציבוריים בשיעורים דומים לאלו של אנשים ללא מוגבלות. לדוגמה: 6% מהם חתמו על עצומה בשנה האחרונה, 3% השתתפו באסיפה או בחרם על מוצרים, 2% פעילים למען מפלגה מסוימת  ו- 4% הביעו דעה בתקשורת או באינטרנט.

Noam1 – Inner

כתיבת תגובה