לאומי לא דיווח על לקוחות PEPPER למאגר נתוני האשראי ונקנס

עשרת אלפים לקוחות PEPPER מקבוצת לאומי נשארו מחוץ לדיווח | הממונה על שיתוף בנתוני אשראי הפעיל את סמכותו בחוק והטיל עיצום כספי על בנק לאומי – לאחר שזה לא העביר למערכת נתוני אשראי דיווחים המחויבים על פי החוק בגין התראות יומיות ושיקים חוזרים | לאומי: אי הדיווח – עקב תקלה

בנק לאומי | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי הפעיל את סמכותו בחוק נתוני אשראי והטיל עיצום כספי על PEPPER מקבוצת לאומי.

העיצום הכספי אשר הוטל על הבנק – מאחר שזה לא העביר למערכת נתוני אשראי דיווחים המחויבים על פי החוק בגין התראות יומיות ושיקים שלא כובדו מסיבת אין כיסוי מספיק בגין כעשרת אלפים לקוחות.

העיצום הכספי שהטיל הממונה על הבנק עומד על סכום של 796,419 ₪ זאת כאמור בשל הפרת חובתו להעביר מידע למערכת נתוני האשראי כנדרש על פי החוק.

יש לציין כי סכום העיצום נקבע לאחר הפחתה של 70% מגובה העיצום נוכח העובדה כי עד להפרה זו, ב-3 השנים האחרונות לא הפר הבנק את הוראות החוק נתוני אשראי והרגולציה הנובעת ממנו ולאור קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות אשר הובאו בפני הממונה. זאת, בהתאם לכללי נתוני אשראי, התשע"ח-2018.

מלאומי נמסר בתגובה: "בעקבות תקלה, לא הועבר מ-PEPPER מקבוצת לאומי מידע למאגר נתוני האשראי כנדרש בגין לקוחות עם צ'קים חוזרים. הבעיה דווחה לגורמים הרלוונטיים ותוקנה מאז. יודגש כי בשום שלב לא הייתה פגיעה בנתוני האשראי של לקוחות PEPPER".

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, רו"ח אייל חדד מסר: "המידע המדווח למאגר נתוני אשראי משפיע על מיליוני לקוחות ועליו מסתמכים נותני אשראי בבואם להחליט האם להתקשר בעסקת אשראי עם לקוח. החוק מייחס חשיבות רבה לדיוק ולמהימנות של נתוני האשראי שמעביר מקור מידע למאגר.

Inner article

"שלמות המידע ואמינותו חשובות לאין שיעור, לכן החלטתי להטיל עיצום זה. כולי תקווה שהפרות כאלה לא ישנו ותישמר רציפות הדיווח, איכותו ודיוקו על ידי כלל מקורות המידע המדווחים למאגר נתוני אשראי".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה