למעלה מ-50% מהנבחנים לראיית חשבון – עברו בהצלחה

מועצת רואי חשבון מפרסמת את ציוני הבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת מועד אביב 2018 • 51.4% מכלל הנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה עברו בהצלחה • ומי המוסדות המובילים בשיעור המעבר? הטבלה המלאה

האוניברסיטה העברית shutterstock

51.4% מכלל הנבחנים, אשר ניגשו לראשונה לבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת- מועד אביב 2018, עברו בהצלחה את הבחינה.

ביום 15.7.2018 נערכה בבנייני האומה בירושלים בחינת ההסמכה בכתב של מועצת רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת. במהלך היום (7.10.2018) נשלחים ציוני הבחינה לנבחנים.

technion-box

מועד זה התאפיין בירידה משמעותית בכמות הנבחנים, ובפרט בכמות הנבחנים אשר ניגשו לראשונה לבחינה. מגמה זו משקפת את מגמת הקיטון במספר הנרשמים ללימודי חשבונאות במוסדות הלימוד השונים.

לבחינה ניגשו 722 נבחנים ונבחנות. מדובר במספר נמוך יחסית ביחס למועדים קודמים. (במועד סתיו 2017 ניגשו 972, במועד אביב 2017 ניגשו 910, במועד סתיו 2016 – 1184, אביב 2016 – 909)

מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר: אוניברסיטת בן גוריון (כ- 79% מקרב הבוגרים שניגשו לראשונה לבחינה עברו אותה בהצלחה), האוניברסיטה העברית (כ-65%) ואוניברסיטת תל אביב (כ-65%).

459 נבחנים ניגשו לראשונה לבחינה (כ-64% מקרב כלל הנבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 51.4%.

כ- 36% (263) מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השניה או יותר. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 26.7%.

שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הינו 40.9%

התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד

שם המוסד מספר נבחנים מספר העוברים שיעור העוברים מספר הנבחנים  לראשונה

שיעור העוברים מהנבחנים לראשונה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 55 43 78.2% 53 79.2%
האוניברסיטה העברית בירושלים 102 57 55.9% 81 65.4%
אוניברסיטת תל אביב 126 78 61.9% 121 64.5%
אוניברסיטת חיפה 49 20 40.8% 43 41.8%
האוניברסיטה הפתוחה 59 17 28.8% 37 35.1%
אוניברסיטת בר-אילן 64 15 23.4% 33 33.3%
הקריה האקדמית אונו 50 13 26% 20 20%
המסלול האקדמי של המכללה למינהל 104 14 13.5% 30 16.7%
 
אחר 36 13 36.1% 22 40.9%
המרכז האקדמי לב 24 5 20.8% 8 12.5%
המרכז האקדמי רופין 22 10 45.5% 4 0%
המרכז האקדמי כרמל 10 3 30.0% 0 0%
המרכז הבינתחומי הרצליה 10 2 20.0% 3 0%
מכללת שערי משפט 4 1 25.0% 2 0%
המכללה האקדמית ספיר 3 3 100.0% 1 100%
המרכז האקדמי פרס 2 0 0.0% 0 0%
מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים 1 1 100.0% 1 100%
המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה 1 0 0.0% 0 0%

 

התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מספר הפעמים בהן ניגשו לבחינה

ניגשו בפעם ה- מספר הנבחנים אחוז העוברים
ראשונה 459 51.4%
שנייה 221 26.7%
שלישית ומעלה 42 0%

Noam1 – Inner

כתיבת תגובה