לעומת 90% מהישראלים: 64% מהחרדים משתמשים באינטרנט

השימוש באינטרנט עולה עם הזמן: לפני עשור (2010) 68% השתמשו באינטרנט, בשנת 2015 – 77%, בשנת 2019 – 87% ובשנת 2020 – 90% • שיעור המשתמשים באינטרנט אצל יהודים משתנה בהתאם לרמת הדתיות: 96% מהחילונים, 91% מהדתיים והמסורתיים לעומת 64% מהחרדים • יהודים משתמשים יותר מערבים לצורכי דואר אלקטרוני, קניות, שיחות טלפון או וידאו ולקבלת שירותי ממשל • ואיך מתפלג השימוש בקרב החרדים?

חרדים, אילוסטרציה | shutterstock

נתוני הלמ"ס מתוך הסקר החברתי בנושא שימוש באינטרנט חושפים כי 64% מהחרדים משתמשים באינטרנט לעומת 90% מהישראלים. הסקר בדק את השימוש באינטרנט בקרב ישראלים בני 20 ומעלה בשנת 2020, והשווה את הנתונים בין השנים 2015-2020.

לצד הנתון כי 90% מהישראלים משתמשים באינטרנט, עלה כי בעלי השכלה אקדמית משתמשים יותר מחסרי השכלה אקדמית (97% ו-87%, בהתאמה), וכי 86% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד, 90% מבני 20 עד 44 לעומת 48% מבני 75 ומעלה.

כמו כן, השימושים הנפוצים ביותר הם לצורכי רשתות חברתיות וקבוצות דיון (כולל וואטסאפ), חיפוש מידע ודואר אלקטרוני.

הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה מאז 2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה בנושאי: דיור, רכב, בריאות, השכלה, שימוש במחשב, תעסוקה, נופש, קשר עם בני משפחה וחברים, פעילות התנדבותית, מצב כלכלי, תפיסות, עמדות, שביעות רצון ואמון.

במסגרת הסקר החברתי 2020 רואיינו בביתם או בטלפון 7,249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגיל זה. הנושא המורחב בשנה זו היה ישראל בעידן הדיגיטלי – מיומנויות דיגיטליות, נגישות למידע, קבלת שירותים ברשת, תקשורת, מסחר, תחבורה ותיירות ברשת, שימוש באפליקציות, רשתות חברתיות, קבלת שירותי ממשל ברשת, כלכלת רשת  כולל שירותי בנקאות, שימושים בטלפון חכם, בטיחות סייבר ופשיעה ברשת, פרטיות ואבטחת מידע וביטחון ילדים ברשת האינטרנט.

הקורונה העלתה את השימוש

כאמור, 90% מהישראלים משתמשים באינטרנט, ביתר שאת בשל הריחוק החברתי שנכפה על החברה בעקבות מגפת הקורונה. מרבית המשתמשים באינטרנט, 85%, עושים זאת בכל יום או כמעט בכל יום.

נשים משתמשות בשיעור דומה לגברים (90% ו-91%); יהודים בדומה לערבים (90% ו-89%).

אולם, על אף השימוש ההולך וגובר ברשת האינטרנט גם בקרב האוכלוסייה המבוגרת, עדיין יש פערים בינה לבין האוכלוסייה הצעירה, ומגיל 65 ואילך שיעור המשתמשים נמוך יחסית.

כמו כן, 96% מהמועסקים משתמשים באינטרנט, לעומת 76% מאלה שאינם מועסקים.

90% מבני 20 ומעלה המתגוררים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש גבוהה מ-4,000 ש"ח משתמשים באינטרנט, לעומת 79% במשקי בית שבהם ההכנסה היא עד 2,000 ש"ח.

בקרב היהודים, שיעור המשתמשים באינטרנט משתנה בהתאם לרמת הדתיות: 96% מהחילונים, 91% מהדתיים והמסורתיים לעומת 64% מהחרדים. בקרב החרדים שיעור המשתמשים באינטרנט דרך הטלפון הנייד הוא כשליש מהשיעור בקרב החילונים (30% לעומת 94%, בהתאמה).

יהודים בני 20 ומעלה שהשתמשו באינטרנט לשירותי בנקאות דיגיטליים
ולביצוע תשלומים, לפי רמת דתיות, אחוזים | מקור: הסקר החברתי 2020-2015

86% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד: 90% מבני 44-20 לעומת 48% מבני 75 ומעלה.

הן ערבים והן יהודים משתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד בשיעורים גבוהים (89% ו-85%, בהתאמה).

92% מהמועסקים ו-70% מאלה שאינם מועסקים משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד.

גם בין רמות הכנסה שונות נמצאו פערים בשיעור המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד: 94% מהמתגוררים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש גבוהה מ-4,000 ש"ח, לעומת 70% מאלה עם ההכנסה הנמוכה.

סוגי שימוש באינטרנט

השימושים הנפוצים ביותר הם: רשתות חברתיות וקבוצות דיון – 86% (וואטסאפ – 85%), חיפוש מידע – 80% ודואר אלקטרוני – 71%.

כמחצית מהאוכלוסייה משתמשת ברשת לצורך עבודה (52%), כשליש לצורך לימודים (32%).

בעלי השכלה אקדמית משתמשים ברשת יותר מחסרי השכלה אקדמית (97% ו-87%, בהתאמה) לצורכי לימודים, עבודה, דואר אלקטרוני, תשלומים וקניות.

יהודים משתמשים יותר מערבים לצורכי דואר אלקטרוני, קניות, שיחות טלפון או וידאו ושימוש בשירותי ממשל. אין הבדל בין יהודים וערבים בשימוש ברשתות חברתיות וקבוצות דיון, בוואטסאפ ולצורכי לימודים.

יהודים בני 20 ומעלה שהשתמשו באינטרנט לרשתות חברתיות וקבוצות דיון,
לפי רמת דתיות, אחוזים | מקור: הסקר החברתי 2020-2015

 שימוש באינטרנט בראי הזמן

השימוש באינטרנט בקרב בני 20 ומעלה עולה עם הזמן:  לפני עשור (2010) 68% השתמשו באינטרנט, בשנת 2015 – 77%, בשנת 2019 – 87% ובשנת 2020 – 90%.

לאורך השנים ניכרת עלייה בשיעור המשתמשים באינטרנט בכל שכבות הגיל ובפרט בגילי 65 ומעלה מ-30% בשנת 2010 ל-73% בשנת 2020.

שימוש באמצעות הטלפון הנייד

השימוש באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד בקרב בני 20 ומעלה עלה בשנים 2020-2015 באופן משמעותי בכל קבוצות הגיל. בגילי 65–74 עלה השיעור מ-44% בשנת 2015 ל-76% בשנת 2020. בקרב בני 75 ומעלה עלה השיעור מ-14% בשנת 2015 לכשליש (31%) בשנת 2018 ולכמחצית (48%) בשנת 2020.

השימוש באינטרנט בטלפון הנייד גבוה מעט יותר בקרב האקדמאים לעומת אלה שאינם אקדמאים. העלייה בשיעור המשתמשים שאינם אקדמאים מדורגת יותר, מ-63% בשנת 2015 ל-78% בשנת 2019 ול-83% בשנת 2020.

בקרב ערבים הייתה עלייה בשיעור המשתמשים באינטרנט בטלפון הנייד מכ-55% בשנת 2015 ל-81% בשנת 2019 ול-89% בשנת 2020.

82% מהמועסקים השתמשו באינטרנט בטלפון הנייד בשנת 2015 לעומת 93%-90% בשנים 2020-2018, בהתאמה. 41% מאלו שאינם שייכים לכוח העבודה השתמשו באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד בשנת 2015 לעומת 70% בשנת 2020.

השימוש באינטרנט  לצורך שיחות טלפון או וידאו עלה בשנים האחרונות בקרב בני 20 ומעלה.

בשנת 2015, 35% מבני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט לצורך שיחות טלפון או וידאו, בשנת 2018 – 41%, בשנת 2019 47% ובשנת 2020 – 58%.

בשנת 2015, 39% מבני 44-20 השתמשו באינטרנט לשיחות טלפון או וידאו לעומת 52% בשנת 2019 ו-65% בשנת 2020. בקרב בני 65 ומעלה בשנת 2015 כרבע (24%) השתמשו באינטרנט לצורך זה לעומת 42% בשנת 2020.

בקרב היהודים: שיעור החרדים המשתמשים באינטרנט לצורך שיחות טלפון או וידאו הוכפל: מכ-14% בשנים 2018 ו-2019 ל-30% בשנת 2020. בקרב דתיים שיעור זה עלה מכשליש (33%) בשנת 2018 ל-61% בשנת 2020. בקרב החילונים עלה השיעור ממחצית (54%) בשנת 2018 ל-74% בשנת 2020.

בעלי השכלה אקדמית משתמשים בשיעורים גבוהים יותר באינטרנט לשיחות טלפון או וידאו מחסרי השכלה אקדמית.

כמו כן, בשנים האחרונות שיעור היהודים המשתמשים באינטרנט לשיחות טלפון או וידאו (64% ב-2020) גבוה משיעור הערבים (32%).

67% מהמועסקים השתמשו באינטרנט לשיחות טלפון או וידאו בשנת 2020. בשנים הקודמות שיעורים אלו היו נמוכים יותר: 47% בשנת 2018 ו-54% בשנת 2019.

שימוש לשירותי בנקאות ותשלומים

הרחבת השירותים והמעבר של בנקים וחברות ציבוריות לפלטפורמות דיגיטליות הפכו את רשת האינטרנט לכלי מרכזי לביצוע פעולות פיננסיות. השימוש באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטליים ותשלומים נמצא במגמת עלייה ובמיוחד בשנת 2020 עם התפרצות מגפת הקורונה.

בשנת 2010, 21% מבני 20 ומעלה ביצעו פעולות בנקאיות ותשלומים באינטרנט. עם השנים שיעור המשתמשים באינטרנט למטרה זו עלה בהתמדה: 39% בשנת 2015, 46% בשנת 2018 ובשנת 2020 השיעור מגיע ל-65%: 43% השתמשו באינטרנט לתשלומים ו-61% לשירותי בנקאות דיגיטאלית ב-2020.

הפער בין נשים וגברים הצטמצם עם השנים: בשנת 2015 43% מהגברים השתמשו באינטרנט לתשלומים ופעולות בנקאיות לעומת 34% מהנשים; בשנת 2020 69% מהגברים ו-61% מהנשים השתמשו לצורך זה.

יהודים משתמשים באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטליים ותשלומים בשיעורים גבוהים יותר מערבים.  בקרב שתי הקבוצות חלה עלייה משמעותית בשימוש באינטרנט לצורך זה.

בשנת 2010 כרבע מהיהודים (24%) השתמשו באינטרנט לצורך תשלומים לעומת 5% מהערבים.

בשנת 2015, 43% מהיהודים השתמשו באינטרנט לבנקאות דיגיטלית ותשלומים ו-16% מהערבים. בשנת 2020 חלה עלייה משמעותית בשיעור המשתמשים באינטרנט לצורך זה: 69% מהיהודים (47% לתשלומים ו-66% לבנקאות) ו-45% מהערבים (29% לתשלומים ו-41% לבנקאות).

השימוש באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטליים ותשלומים קשור לגיל. בשנת 2010, 27% מבני 44-20 ומעלה השתמשו באינטרנט לביצוע תשלומים לעומת 11% מבני 65 ומעלה.

בשנת 2018, 55% מבני 44-20 השתמשו באינטרנט לצורך זה לעומת 25% מבני 65 ומעלה.

השינוי המשמעותי אירע בשנת 2020: 75% מבני 44-20 השתמשו באינטרנט לצורך בנקאות דיגיטלית ותשלומים (50%  לתשלומים ו-72% לבנקאות), 63% מבני 64-45 ו-39% מבני 65 ומעלה.

בקרב יהודים, בכל רמות הדתיות היתה עלייה בשימוש באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטליים ותשלומים. חילונים משתמשים באינטרנט לצורך זה בשיעורים גבוהים משמעותית מחרדים.

בשנת 2015 חרדים השתמשו בשיעור של 19%, כ-40% מהדתיים והמסורתיים ו-54% מהחילונים.

בשנת 2020 שיעור החרדים שהשתמשו באינטרנט לשירותי בנקאות ותשלומים הוכפל והגיע ל-41%, שיעור דתיים היה 69%, מסורתיים – 66% וחילונים – 78%.

שימוש ברשתות חברתיות

השימוש ברשתות חברתיות וקבוצות דיון ברשת האינטרנט (כולל וואטסאפ) עולה עם השנים: בשנת 2015 65% מבני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט למטרה זו, בשנת 2018 – 73% ובשנת 2020 – 86%. לאורך השנים לא נמצא הבדל משמעותי בין נשים וגברים.

בשנת 2020, 90% מהצעירים בני 44-20 משתמשים באינטרנט לרשתות חברתיות וקבוצות דיון לעומת 68% מהמבוגרים בני 65 ומעלה. בשנת 2015 79% מבני 44-20 השתמשו באינטרנט לרשתות חברתיות לעומת 32% מבני 65 ומעלה.

בקרב החרדים חלה עלייה משמעותית בשימוש באינטרנט לצורכי רשתות חברתיות וקבוצות דיון: בשנת 2015, 18% מהחרדים השתמשו באינטרנט למטרה זו לעומת 70% מהמסורתיים ו-77% מהחילונים. בשנת 2019, 26% מהחרדים השתמשו באינטרנט למטרה זו ובשנת 2020 כשליש מהם (32%). לעומתם, 94% מהחילונים משתמשים באינטרנט לרשתות חברתיות וקבוצות דיון בשנת 2020.

בעלי השכלה אקדמית משתמשים באינטרנט לצורכי רשתות חברתיות בשנת 2020 בשיעור גבוה (94%) מחסרי השכלה אקדמאית (83%). בשנת 2015, 60% מחסרי השכלה אקדמית השתמשו באינטרנט לצורך זה, בשנת 2018 – 70% ובשנת 2020 – 83%.

יהודים בני 20 ומעלה שהשתמשו באינטרנט לקבלת שירותים ממשרדי ממשלה,
לפי רמת דתיות, אחוזים | מקור: הסקר החברתי 2020-2010

Inner article

שימוש לשירותי ממשלה

בשנת 2010, 28% מהאוכלוסייה השתמשו באינטרנט לקבלת שירותים ממשרדי ממשלה לעומת כמחצית (47%) בשנים 2019 ו-2020.

יהודים משתמשים באינטרנט לקבלת שירותים ממשרדי ממשלה יותר מערבים. לאורך השנים בשתי הקבוצות חלה מגמת עלייה: בשנת 2010 כשליש (31%) מהיהודים השתמשו באינטרנט לקבלת שירותי ממשל לעומת 13% מהערבים. בשנת  2019 ו-2020 עלה שיעור היהודים לכמחצית (51% ו-52%, בהתאמה) ושיעור הערבים עלה ליותר מ-20%.

בקרב יהודים חרדים עלה שיעור המשתמשים באינטרנט לקבלת שירותים ממשרדי ממשלה מ-18% בשנת 2010 ל-36% בשנת 2020.

בקרב בעלי השכלה שאינה אקדמית עלה שיעור המשתמשים לצורך זה מ-22% בשנת 2010 ל-65% בשנת 2020.

שימוש לקניית מוצרים ושירותים

בשנת 2010, 22% מבני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט לצורך קניות, 38% בשנת 2015 ו-45% בשנת 2020.

כרבע מהיהודים (25%) קנו מוצרים ושירותים ברשת בשנת 2010 לעומת 6% מהערבים. שיעור היהודים שקנו ברשת האינטרנט עלה לכמחצית (51%) בשנת 2020.

17% מהחרדים קנו מוצרים באינטרנט בשנת 2015, 22% בשנת 2018, 26% בשנת 2019 ו-29% בשנת 2020. גם בקרב הדתיים חלה עלייה, מ-38% בשנת 2015 ל-54% בשנת 2020.

שימוש באינטרנט לחיפוש מידע

כ-80% מבני 20 ומעלה משתמשים באינטרנט לצורך חיפוש מידע (כגון חדשות, מוקדי מידע ושירות, היכרויות) ללא הבדל בשנים 2020-2018.

בשיעור בני 65 ומעלה המשתמשים באינטרנט לחיפוש מידע חלה עלייה בולטת: קרוב למחציתם (46%) חיפשו מידע ברשת האינטרנט בשנת 2015, 58% – בשנת 2019 ו-64% – בשנת 2020.

גם בקרב יהודים חרדים הייתה עלייה בשיעור המשתמשים באינטרנט לחיפוש מידע מ-38% בשנת 2015 ל-47% בשנת 2020.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "לעומת 90% מהישראלים: 64% מהחרדים משתמשים באינטרנט"

  1. 'ישראלים לעומת 'חרדים'

    הסקר נעשה על חרדים מחו"ל?

כתיבת תגובה