מבקשים החזר משטראוס בעקבות הריקול? אלה הפרטים שתמסרו

צרכנים שבקישו משטראוס שירות בעקבות פרשת הסלמונלה נדרשו לתת את מספר הזהות שלהם | בעקבות תלונות שהגיעו לרשות להגנת הצרכן, ביצעה הבוקר הרשות להגנת הפרטיות פיקוח במשרדי חברת שטראוס | ברשות מחדדים: אלה הפרטים שעליכם למסור – ובאלו תנאים שיבטיחו את פרטיותכם

מפעל הממתקים עלית שטראוס בנוף הגליל | צילום: דוד כהן, פלאש 90

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה הבוקר פיקוח במשרדי חברת שטראוס בעקבות ה- recall שביצעה החברה, במטרה לבחון האם אופן איסוף המידע, קבלת הסכמת הצרכנים לאיסופו ואופן אבטחתו נעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות מכוחו.

ממידע שהעבירה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהתריעה על חשש לפגיעה בציבור בצרכנים ומתלונות נוספות שהגיעו לרשות להגנת הפרטיות ובדיקות עצמאיות שערכה, עלה כי במסגרת הליך ה – recall שמבצעת החברה בעקבות פרשת הסלמונלה, היא דורשת מצרכנים המעוניינים לקבל ממנה החזר בגין מוצרים האסורים לצריכה, למסור לה מידע אישי, לרבות מספר ת"ז, וזאת כתנאי לקבלת ההחזר הכספי.

הבוקר, פקדו מפקחי הרשות את משרדי החברה, כדי לבדוק את סוגי המידע אותו אוספת החברה במסגרת ה – recall, הסיבות לאיסופו, דרכי אבטחתו והשימושים שנעשים בו. במסגרת הפיקוח, נבדק האם איסוף המידע, השימוש בו ואבטחתו – נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

הרשות מדגישה כי איסוף מידע רגיש לרבות מספרי ת.ז, מהווה מאגר מידע כמשמעותו בחוק וקיימת חובה לרושמו בפנקס מאגרי המידע, ואף חלה על מאגר מסוג זה לכל הפחות רמת אבטחה בינונית בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

ממצאי הפיקוח הראשוניים וכן הנחיות מפורטות לשם הגברת עמידתה של החברה בהוראות החוק והתקנות ימסרו לה בהמשך. יצוין, כי חברת שטראוס משתפת פעולה עם הליך הפיקוח.

 

 

ברשות להגנת הפרטיות מסבים את תשומת לב ציבור הצרכנים המבקשים לקבל החזר במסגרת ה – recall, כי על פי חוק הגנת הפרטיות, כאשר צרכן מתבקש למסור מידע אישי על אודותיו, על מבקש המידע לציין את הפרטים המפורטים להלן:

  • אם חלה על אותו צרכן חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו;
  • המטרה אשר לשמה מבוקש המידע;
  • למי יימסר המידע ומטרות המסירה.

כתיבת תגובה