מדד אמון הצרכנים עלה במחצית יוני מ-6%- ל-2%-

הציבור אופטימי ביחס למצב: מדד אמון הצרכנים במחצית השנייה של יוני 2021 לעומת המחצית הראשונה שלו עומד על 2%- בעוד שבמחצית החודש הראשונה עמד על 6%- • חל שיפור במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה והוא עלה ל-18% מ-4% במחצית הראשונה • המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה והמאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומדים על ערכים חיוביים ומצביעים על אופטימיות של הפרטים (18% ו-12%, בהתאמה)

מדד אמון הצרכנים | צילום אילוסטרציה: stockyimages, שאטרסטוק

לפי נתוני הלמ”ס, העם אופטימי מיום ליום. במחצית השנייה של יוני, מדד אמון הצרכנים עומד על 2%- (במחצית הראשונה של יוני הוא עמד על 6%-). לפי הנתונים, חל שיפור במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה, והוא עלה ל-18% (במחצית הראשונה ירד ל-4% מ-16% במחצית השנייה של מאי). ערכיו החיוביים של מאזן זה, מאז המחצית השנייה של פברואר 2021, מצביעים על אופטימיות בנוגע לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה.

כמו כן, המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על ערך חיובי של 12% (במחצית הראשונה ירד ל-5% מ-14% במחצית השנייה של מאי). ערכיו החיוביים של מאזן זה מאז המחצית הראשונה של נובמבר 2020 (3%), מצביעים על אופטימיות.

במקביל, המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על 20%- (במחצית הראשונה הוא עמד על 14%-).

לעומת זאת, המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה עומד על 18%-, בדומה למחצית הראשונה (17%-).

בסיכומו של חודש יוני 2021, עומד מדד אמון הצרכנים על 4%-, בדומה לחודש הקודם.

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה, עומד על ערך חיובי של 11% (במאי ירד ל-12% מ-22% באפריל). יש לציין כי במרץ 2020 עלה מאזן זה בפעם הראשונה מאז ראשית הסקר במרץ 2011, לערך חיובי של 9% (מערך של 6%- בפברואר). הערכים החיוביים של המאזן בחודשים האחרונים מצביעים על אופטימיות בנוגע למצב הכלכלי במדינה בעתיד הקרוב.

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על ערך חיובי של 7% (במאי 12%). הערכים החיוביים של מאזן זה מאז נובמבר 2020 (3%), לאחר שבחודשים רבים מאז תחילת המשבר הוא היה שלילי, מעידים על אופטימיות.

המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על 17%- (במאי 21%-). באוקטובר 2020 היה ערכו 45%- ומאז נובמבר המאזן נמצא במגמת שיפור.

המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה עומד על 17%- (במאי 19%-).

מי מהציבור אופטימי יותר?

בקרב אלה שאינם מועסקים ערך המדד עומד על 10%- (במאי ירד ל-11%- מ-4%- באפריל), והוא מצביע על פסימיות רבה יותר משל המועסקים שאצלם ערך המדד עומד על 1%- (במאי עמד על 0% והצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב).

בקרב חסרי תעודת בגרות ערך המדד עומד על 10%- (במאי 8%-) והוא מצביע על פסימיות רבה יותר משל בעלי תעודת בגרות או תעודה על-תיכונית ומשל בעלי תעודה אקדמית, שאצלם ערך המדד עומד על 3%- ועל 0%, בהתאמה.

בקרב האוכלוסייה הערבית ערך המדד עומד על 11%- (במאי 21%-). בקרב קבוצת האוכלוסייה היהודית ערך המדד עומד על 2%- (במאי עמד על 0% והצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב).

ביוני 2021, מדד אמון הצרכנים היחסי עומד על 137, בדומה למאי (138). מגמת השיפור בערכו של מדד זה מאז נובמבר 2020, מצביעה על כך שהציבור אופטימי יותר. המגמה משקפת את הזיקה ההדוקה בין מערכת הציפיות וההערכות הסובייקטיביות של הפרטים, לבין מכלול האירועים והשינויים שחלו בחודשים אלו.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה