מחזקים את הסטטיסטיקה, מייעלים את השירות הממשלתי

הממשלה החליטה על הקמת חמישה צוותי עבודה, ארבעה מתוכם בראשות הסטטיסטיקן הלאומי והלמ”ס, שיבחנו ויגישו בפני הממשלה, בתוך פרק זמן קצוב, סדרת הצעות בתחומי תשתיות וניהול המידע בקרב מוסדות המדינה

קרית הממשלה, ירושלים | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

מדינת ישראל מבקשת להתקדם בכל הקשור לתחום תשתיות המידע והטכנולוגיה, שיפור המדיניות הממשלתית כמבוססת נתונים, ביצוע הערכת אפקטיביות לתוכניות ממשלתיות וחיזוק הסטטיסטיקה הרשמית של ישראל.

תחום האפקטיביות של פעילות הממשלה מעסיק רבות את משרדי הממשלה. השירות הממשלתי הוא גוף שהיה מסורבל במשך שנים ארוכות. לאחרונה הוא עובר ניעור רב שלבים ומעבר מאבטלה סמויה ובדיחות על הפסקות קפה וצהרים, למצב של הספקי עבודה, עמידה ביעדים ובחינת האפקטיביות והפרודוקטיביות של משרדי הממשלה השונים.

לצורך כך, אישרה הממשלה השבוע בישיבתה השבועית הצעת החלטה על הקמת חמישה צוותי עבודה, ארבעה מתוכם בראשות הסטטיסטיקן הלאומי והלמ”ס, שיבחנו ויגישו בפני הממשלה, בתוך פרק זמן קצוב, סדרת הצעות בתחומי תשתיות וניהול המידע בקרב מוסדות המדינה. 

במסגרת זו תיבחן הקמת מאגר מידע מנהלי ממשלתי (אגם מידע – Data Lake) בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתשתית מחקרית תומכת לקידום מדיניות מבוססת נתונים של פעולות הממשלה, ולמחקר מטעם מוסדות המדינה. 

על פי ההחלטה, הסטטיסטיקן הלאומי יקים צוות בהשתתפות עובדי למ”ס ונציגים ממשרדי ממשלה נוספים, שיבחן את הקמת אגם המידע. הצוות יגבש המלצות לגבי הדרכים להעברת המידע המנהלי הממשלתי המובנה הנאגר בלמ”ס ובמוסדות המדינה האחרים לאגם המידע, ולגבי אופן אחסונו ואבטחתו. 

בצוות ישתתפו משרד ראש הממשלה, המל”ל, רשות התקשוב הממשלתי, מטה המיזם של ישראל דיגיטלית, המועצה הלאומית לכלכלה, אגף התקציבים ואגף החשב הכללי באוצר, משרד המשפטים, הרשות להגנת הפרטיות, מערך הסייבר הלאומי ונציבות שירות המדינה. הצוות יעביר את המלצותיו לאישור הממשלה בתוך 180 יום.

בנוסף, וכחלק מההחלטה, אישרה הממשלה הקמת ארבעה צוותים נוספים. צוות אחד יעסוק בהמלצות לייעול ושיפור האופן שבו יעבירו מוסדות המדינה מידע שברשותם הנחוץ לשם עיבוד ופרסום הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל. הצוות יבחן היבטים טכנולוגיים, משפטיים, היבטי סייבר ואבטחת מידע.

צוות שני יערוך ניסוי מקדים (פיילוט) ליצירת תשתית ומתודולוגיה לבחינת אפקטיביות של תוכניות ופעולות ממשלתיות, ככלי לשיפור היכולות המשרדיות לניהול ושימוש במידע המובנה המשרדי והממשלתי. הצוות ימליץ לגבי אופן קיומן של בחינות של אפקטיביות לפי מתודולוגיה סטטיסטית מקצועית וסדורה.

צוות נוסף יעסוק בחיזוק ובביסוס המערכת הסטטיסטית הלאומית, יגבש המלצות לדרכי הפעולה של המערכת הסטטיסטית הלאומית בקרב מוסדות המדינה והגדרת כללים לאיכות סטטיסטית נדרשת עבור פרסומים, המהווים סטטיסטיקה רשמית של ישראל.

צוות אחרון יבחן דרכים לשיפור היכולות המשרדיות לניהול ולשימוש במידע המובנה המשרדי והממשלתי. כל הצוותים, למעט הצוות האחרון, יהיו בראשות הסטטיסטיקן הלאומי או נציג מטעמו. הצוות האחרון יהיה בראשות מנכ”ל משרד ראש הממשלה.

בסופו של תהליך, כך מקווים בממשלה, יגבר השימוש בתחומי תשתיות וניהול המידע בקרב מוסדות המדינה, תעלה האפקטיביות של התוכניות הממשלתיות והסטטיסטיקה הרשמית של ישראל תהפוך לשחקן חיזוק מרכזי יותר.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה