מספר הסטודנטים החרדים עלה ב-6.4% מאשתקד

לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית מפרסמת הלמ"ס נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל | החרדים היוו 4.3% מכלל הסטודנטים, 4.8% מלומדי תואר ראשון ו-6.9% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשון | 69% מהסטודנטים החרדים – נשים

סטודנט לומד | צילום: Pexels.com

בשנת תשפ"ב (2021/22) היו 59 מוסדות להשכלה גבוהה, ובהם למדו לקראת תואר 5 אלף סטודנטים (כולל 48.3 אלף סטודנטים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה). כך עולה מנתונים שמפרסמת הלמ"ס על שנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון ירד ב-9.5% לעומת השנה הקודמת, ובכך חזר פחות או יותר לרמה שבה היה לפני שנתיים.

מספרם של כלל הסטודנטים לתואר ראשון עלה ב-1.4% לעומת השנה הקודמת. מספר הסטודנטים לתואר שני ירד ב-0.5%, ומספר הסטודנטים לתואר שלישי ירד ב-0.7%.

בתשפ"ב כ-30% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשון למדו בתחומי ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה). אחוז דומה (33%) נרשם בקרב כלל לומדי התואר הראשון. בתואר שני אחוז הסטודנטים שלמדו תחומים אלו היה שישית בלבד (16%) ובתואר השלישי – יותר ממחצית (56%).

נשים היו רוב (60.2%) בכל התארים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד (69.4%) בייחוד בתואר השני (75.6%) – על כל סטודנט ערבי גבר היו 3 סטודנטיות ערביות. גם בקרב החרדים (יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי) היה אחוז הנשים גבוה יחסית (69.1%).

ערבים היו 19.2% מכלל הלומדים ו-20.0% בקרב לומדי תואר ראשון.

בתשפ"ב, חלקם של סטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (אשכולות 10-8) היה 26.4% בתואר ראשון, 31.8% בתואר שני ו-42.7% בתואר שלישי.

חרדים בלימודי ההשכלה הגבוהה

4.3% מהסטודנטים שלמדו בשנת תשפ"ב (2021/22) לתואר אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל היו חרדים (13.0 אלף נפשות). חלקם היחסי של החרדים (גברים ונשים) בקרב לומדי תואר הראשון עמד על 4.8%, ובקרב הסטודנטים החדשים לתואר ראשון – על 6.9%.

נשים היו 69.1% מהלומדים החרדים, גבוה מאחוז הנשים בכלל הלומדים (60.2%). הסטודנטיות החרדיות היו 4.9% מכלל הסטודנטיות, 5.5% מהסטודנטיות לתואר הראשון ו-8.6% מהסטודנטיות החדשות לתואר ראשון.

לעומת השנה הקודמת, עלה מספרם של הסטודנטים החרדים ב-800 אנשים, עלייה של 6.4%.

רוב הסטודנטים החרדים (78.5%) למדו לתואר ראשון ו-19.9% – לתואר שני בדומה לשנה הקודמת (78.3% ו-20.0%, בהתאמה).

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "מספר הסטודנטים החרדים עלה ב-6.4% מאשתקד"

  1. אתם מבינים שזה אנשים שנרשמו לקורס לצרכי רב קו, כן?

כתיבת תגובה