מסתמן: בגלל הבחירות – השינויים בפנסיה יידחו

איגרות חוב מיועדות אינן כלכליות למדינה המשלמת עליהן ריבית הרבה יותר גבוהה מהמקובל היום בשוק • החשכ”ל והממונה על רשות שוק ההון מעוניינים לייצר פתרון חדש אולם המצב הפוליטי אינו מאפשר זאת • מדובר בכלי פנסיוני חדש שלפי המחקרים עשוי להעלות את תשואת הפנסיה בכ-16%

איך הפנסיה? | אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

משרד האוצר שחרר הצהרה חשובה, שעמעמה מעט את הלהבות מתחת לתחום החיסכון לפנסיה המבעבע: “בהמשך לפרסומים בימים האחרונים כי החשב הכללי והממונה על שוק ההון הביטוח וחיסכון הגיעו להסכמות, לפיהן ישונה המודל הנהוג כיום באג”ח מיועדות, יש לציין כי אין הסכמות על מודל חלופי וכי כל שינוי במודל הקיים, מצריך הסכמות רחבות של כלל הגורמים הרלוונטיים, כפי שנעשה בוועדה לבחינת אג״ח מיועדות.

“מאחר שהוועדה לא התכנסה שוב ולא דנה בשום מודל חלופי, בשלב זה אין שינוי במדיניות הקיימת. הדבר מקבל משנה תוקף, נוכח העובדה שאנו מצויים בתקופת בחירות, ונושא כה חשוב ומרכזי, ככל שייעשה בו שינוי, יובא קודם כל בפני שר האוצר והממשלה הבאה”.

הבהרת משרד האוצר, באה על רקע ידיעות שהתפרסמו בכלי התקשורת, בעקבות ידיעה בלעדית ב’כלכליסט’, לפיהן הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משה ברקת והחשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, סיכמו על שינוי מודל החיסכון לפנסיה. במסגרת השינוי יבוטלו איגרות החוב המיועדות, שהממשלה מנפיקה לתיקי הפנסיה והן יוחלפו במכשיר פיננסי חדש: ביטוח תשואה לעמיתים.

השניים נפגשו בנושא מספר פעמים, ולאחרונה הובא לידיעתם מחקר, הטוען כי המכשיר החלופי, יעלה את תשואת הפנסיה ב־16% בממוצע, יחסוך למדינה מיליארדי שקלים בשנה, וישפר דרמטית את ניהול החוב.

ב’כלכליסט’ הסבירו, כי איגרות החוב המיועדות, הן איגרות חוב ממשלתיות, צמודות למדד ובלתי סחירות, שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה (החדשות והוותיקות), לקופות הגמל הוותיקות ולביטוחי מנהלים ותיקים, לתקופה קבועה מראש, בהיקף של עד 30% מנכסיהן, ובתשואה שנתית אפקטיבית ראלית של 4.86%.

Inner article

עוד הוסיפו, כי מדובר באחד המכשירים הוותיקים בשוק ההון הישראלי, שימיו כמעט כימי המדינה עצמה. הממשלה יצרה אז את האג”ח המיועדות, כדי להבטיח לעצמה מקור גיוס בטוח, שיאפשר לה לממן את הגירעון, וחייבה את האזרחים לרכוש אותן באמצעות הקרנות, הקופות והביטוחים – בריבית מזערית.

באותן שנים, 93% מכלל החיסכון הפנסיוני, היו באג”ח מיועדות. רק בתחילת שנות האלפיים הריבית של אג”ח בשוק, הפכה לנמוכה יותר מזו של אג”ח המיועדות, ורק לפני כ־20 שנה הן הפכו לעוגן לתשואה סבירה לפנסיה.

אגרות החוב המיועדות, מהוות נטל כלכלי-פיננסי קשה על קופת המדינה ומקשות על ניהול החוב הממשלתי. פתרון בנושא, יביא לניהול נכון יותר של האג”חים הממשלתיות. אולם כאמור, מאחר והנושא מחייב חקיקה לא פשוטה ולא קלה, נראה שתונח רק לפתחה של הממשלה הבאה, שתוקם אי שם לאחר אחת ממערכות הבחירות הבאות.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה