מעל 30 אלף פועלים זרים ופלסטינים יצטרפו לענף הבנייה

הממשלה אישרה צעד ראשון בניסיון להשלים החוסר האדיר בבינוי: כ-15,000 פועלים פלסטיניים נוספים וכ-16,500 פועלים זרים אושרו לכניסה לישראל • היעד עד 2040 עומד על 1.5 מיליון יח"ד חדשות, בתוספת של עוד כ-4,000 יח"ד נוספות שלא נלקחו בחשבון בתכנית האסטרטגית • בפועל, חסרות בישראל לפחות כ-30 אלף יח"ד חדשות בכל שנה

עובדי בניין פלסטינים | צילום אילוסטרציה: גילי יערי, פלאש 90

צעד משמעותי להגדלת היצע הדיור אושר בממשלה. הבוקר התקבלה פה אחד הצעתו של שר הבינוי והשיכון אלקין, להגדלת מכסת הפועלים הזרים בענף הבנייה, והקמת צוות בינמשרדי שיציג תכנית כוללת לעידוד תיעוש הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף.

על פי ההחלטה שאושרה, תגדל מכסת הפועלים הפלסטינים ב- 15,500 ותעמוד על 80,000. בנוסף, תגדל מכסת הפועלים הזרים ב- 13,500 ותעמוד על 30,000.

הממשלה החליטה תחילה לקבוע את מכסת העובדים הזרים על 17,300 עובדים, במקום 16,500. ככל שמכסה זו תמומש, יתקיימו 5 פעימות נוספות – 4 של 2,500 עובדים ואחת נוספת של 2,700 עובדים. במקביל לכך, ובהתאם לעמדת שרת הכלכלה והתעשייה, הוחלט כי בתוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה זו, יגבשו מנכ"לי משרדי הבינוי והשיכון והכלכלה והתעשייה נוהל מוסכם לבחינת עמידה ביעד גידול העובדים הישראלים בענף הבניה, ביחס שיעמוד על 1:1.5 ומתווה זו יהווה תנאי למימוש הפעימה החמישית. כן סוכם כי קבלנים אשר לא יעמדו בנהלי הבטיחות, יבוא הדבר לידי ביטוי בצעדים בהקשרי העסקת עובדים זרים.

על פי נתוני הלמ"ס, על כל פועל בניין – עובדים בענף שני  עובדים נוספים, במקצועות משלימים, כלומר, ישנו יחס ישר בין הגידול במספר העובדים הישראלים למספר העובדים הלא ישראלים.

עם אישור ההצעה, יחלו הגורמים המקצועיים בעבודת המטה בנושא, כך שתוך מספר חודשים, הגדלת המכסה תורגש בשטח.

כיום, מכסת הפועלים הפלסטינים עומדת על כ 64,500 פועלים בשנה, בעוד הצורך על פי הערכות עומד על כ-80,000 פועלים. עם אישור ההחלטה, יתאפשר מיצוי הצורך למימוש הפוטנציאל להתחלות בנייה בענף הבנייה.

על פי תחזית צרכי הדיור לתקופה 2040-2017, כפי שגיבשה המועצה הלאומית לכלכלה, תידרש בנייתן בפועל של כ-1.5 מיליון יח"ד חדשות כדי לספק את צרכי הדיור של האוכלוסייה. מסמך המעקב לתכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה העלה כי תחזיות אוכלוסייה עדכניות מצביעות על גידול בצרכי הדיור של כ-4,000-5,000 יחידות דיור לשנה, ביחס לצרכי הדיור שנאמדו בבסיס התכנית האסטרטגית לדיור.

משך הבנייה הממוצע של יחידת דיור עומד כיום על 31 חודשים. על מנת לעמוד ביעדי הדיור על פי החלטה 2457 והעדכון בעקבותיה, בשנת 2021 צריכות להיות בבניה פעילה סך של כ-150,000 יח"ד, בעוד שבפועל ממוצע הבניה הפעילה בשנים האחרונות עומד על כ-120,000 יח"ד בלבד.

870/135 ליינר ארטקל

גורמי הייצור בענף הבנייה נחלקים למקצועות רבים בעלי כישורים שונים, במנעד רחב שנע מבעלי הכשרה אקדמית (מהנדסים, ומנהלי פרוייקטים), דרך בעלי הכשרות מקצועיות (חשמלאים, מיזוג אוויר, מתקיני מעליות) וכלה בעובדי עבודות רטובות. כמו כן, מקצועות הם מקצועות משלימים זה לזה.

על פי נתוני הלמ"ס, ענף הבנייה כיום כולל כ-280,000 עובדים (ישראלים ולא ישראלים). בשני העשורים האחרונים חל גידול מתמשך במספר העובדים בענף, בכל המקצועות וזאת כתגובת השוק לעלייה בביקוש לדיור. ככלל, נחלק הענף בין העובדים הלא ישראלים העובדים במקצועות הרטובים (טייחות ורצפות בגמר, ברזלנות וטפסנות בשלד), והעובדים הישראלים המועסקים במקצועות אחרים, אלו שלרוב דורשים מיומנות והכשרה גבוהה יותר מהמקצועות הרטובים. מנתוני הלמ"ס עולה כי מתקיים יחס של 1.97 בין עובדי המקצועות הרטובים לבין העובדים במקצועות האחרים בענף הבניין כגון מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה, אדריכלים, חשמלאים, זגגים, מתקיני מעליות, עובדי אינסטלציה, עובדי מיזוג אוויר וכו'. כלומר, על כל פועל בנין עובדים בענף 2 עובדים נוספים במקצועות משלימים. ישנו יחס ישר בין הגידול במספר העובדים הישראלים למספר העובדים הלא ישראלים.

ככלל, הגדלת המכסות בענף הבנייה והתשתיות מטרתה לשרת את מדיניות הממשלה להגדלת היקף הבנייה של דירות חדשות למגורים בישראל. נוכח הצורך בהגדלת מספר העובדים במקצועות רטובים בענף הבנייה, לכן ישנו צורך מהותי בהגדלת מכסת העובדים הפלסטינים מאזור יהודה ושומרון והזרים.

שר הבינוי והשיכון זאב אלקין: "אני מברך על אישור הממשלה להחלטה שתאפשר הגדלה משמעותית של היצע הדירות. מדובר בצעד ראשון  ומשמעותי הן לענף הדיור והן לצמיחת הכלכלה הישראלית."

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אביעד פרידמן: "קיים צורך מיידי בשוק הדיור לפועלים, על מנת שנוכל להגדיל את היצע הדירות באופן מהיר ויעיל. נמשיך לנקוט בכל צעד שיאפשר לשקם ולחזק את ענף הדיור".

בנוסף, הממשלה אישרה היום את הצעת השר להקמת צוות בינמשרדי לתיעוש ענף הבנייה בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ובהשתתפות נציגי משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות והתאחדות הקבלנים בוני הארץ, אשר יגבש תכנית כוללת שמטרתה עידוד תיעוש הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה. הצוות יציג את מסקנותיו תוך 30 יום.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו מסר, כי "החלטת הממשלה על תוספת 30 אלף עובדים זרים ופלשתינים למקצועות שישראלים לא מוכנים לבצע בענף הבנייה והתשתיות – שאותה דרשה התאחדות הקבלנים בשנים האחרונות, היא כלי מרכזי בטיפול במשבר הדיור שנוצר לאור מחסור בהיצע דירות שהציבור זקוק להן. מההחלטה שקיבל שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין לקדם החלטה זו ומהתמיכה הרחבה שלה זכתה בקרב השרים, ניתן ללמוד כי הממשלה הנוכחית נמצאת בכיוון הנכון ומבינה שאין יותר זמן לבזבז על עוד ניסיון כושל של טיפול במשבר הדיור באמצעות הפחתת הביקוש לדירות, וכי יש להרחיב את היצע הדיור במהלך המהיר ביותר האפשרי. זו החלטה קריטית שתאפשר לענף לקלוט כ-30 אלף עובדים ישראלים חדשים ותתרום למניעת המשך השתוללות מחירי הדיור בשנים הקרובות".

כתיבת תגובה