מעקב 'ביזנעס': המערערים קיבלו 4,000 שקלים באופן גורף מטלדור

לצד העובדה שהסטודנטים מברכים על אישור בקשותיהם של מרבית המערערים עד כה, הם קובלים על אופן חלוקת ה'פיצוי' השרירותי, שאינו מתייחס לקריטריונים. תוהים: מה יהיה עם מי שיגישו מהיום ערר?

מלגת סטודנטים שאטרסטוק

ביום חמישי והיום (א) מתקבלות בתיבות הדוא"ל של אלפי סטודנטים ברחבי הארץ הודעות המאשרות כי בעקבות ערעור שהגישו למערכת התמיכה של 'טלדור' חשבונם יזוכה בסך 4,000 שקלים.

כזכור, 'ביזנעס' חשף את העובדה שהמלגות חולקו השנה ללא פרסום של הניקוד הניתן על פי הקריטריונים באופן שניתן לאמת ולעמת את חלוקת המלגות על פיהן, לקראת כינוס של ועדת החינוך של הכנסת שדנה בנושא לבקשת ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס, פורסמו הקריטריונים והניקוד – ערב הדיון.

apps-box

ביום ה' האחרון נשלחו מ'מלגת טלדור' הודעה אישית לכלל הסטודנטים בגין זכאותם לערעור. במכתב נאמר כי "עקב תקלה על הסטודנטים להגיש מחדש את הערעור", כמו כן נאמר כי ערעור ניתן להגיש אך ורק במידה וחלו שינויים בין המצב האישי בעת הגשת הערעור לבין המצב כיום.

הדברים עוררו התקוממות. "נראה שמי שתכנן לערער על אופן חישוב הזכאות לא יזכה כלל למענה", אמרו סטודנטים שפנו ל'ביזנעס'. אלה טענו, כי גם לאחר שנחשפה הטעות שהובילה להגדלת המלגה רטרואקטיבית בעקבות ההודעה השגויה, גם למי שהיא אינה מגיעה לה – הרי שהסטודנטים שהשגיאה הרעה להם את הניקוד בשל חישוב לקוי, לא יפוצו על כך. "זו עוולה שבמשרד החינוך לא נתנו את הדעת למי שנפגע באמת מהאופן השגוי של החישוב".

ביום ה' אפוא, על פי הודעת טלדור ניתן החל מהיום (א) להגיש ערעור רק אם השתנו נתונים,  ולא תהיה התייחסות למי שמערער בגלל אופן החישוב. אך כאמור, היום (א) וכבר במהלך יום ה', קיבלו אלפי סטודנטים הודעה על קבלת 4,000 שקלים, "בעקבות הערעור" שהגישו.

הסטודנטים מיהרו לברך על ההישג, אך התרעמו על חוסר הצדק: "סטודנט שקיבל הודעה שהוא עתיד לקבל 12,800 שקלים, לא ייאלץ להחזיר את הסכום, גם אם טעו בחישוב הניקוד שלו; אבל אנחנו, שערערנו, נקבל רק 4,000 שקלים בין אם מגיע לנו יותר ובין אם לאו. זו שערוריה! למי שמגיע -מגיע, ולמי שלא מגיע – לא מגיע. מהי החלוקה הגורפת של 4,000 שקלים?

סטודנט אחר הוסיף: "לא מדובר על סטודנטים שכבר קיבלו כסף, רק הודעה – מה פשוט יותר היה להודיע על התקלה ולתת למי שקיבל הודעה שגויה להתמודד עם השינוי בתכנית, ולא לגזול את המלגה ממי שהיא מגיע לו באמת, כי הוא נמצא בהתמודדות יומיומית עם הקושי ההישרדותי?".

בנוסף, עלו תהיות מה יעלה בגורל יתר המערערים שיגישו את ערעורם החל מהיום (א), מה יהיה אופן הערעור שיגישו ויתקבל, והאם יש טעם כלל להגיש ערעור שלא יכלול שינוי בנתונים אלא יתייחס רק לשיטת חישוב הניקוד השגויה, שבשלה פרצה הסערה.

 

side
Technion – inner

כתיבת תגובה