משלמים בביט או בפייבוקס? כך תשמרו על פרטיותכם

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מפרסמת המלצות בנושא הגנת פרטיות המשתמשים ביישומונים ואמצעים מתקדמים להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק • הרשות מדגישה: יש לתת את המשקל הראוי בהפעלת יישומונים מסוג זה להגנה על פרטיות המשתמשים ובמיוחד על קבלת הסכמה לרישום ולשימוש בהם

אפליקציית התשלומים 'פייבוקס' | צילומסך מאתר החברה

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת מסמך שעוסק בפרטיות בשימוש ביישומונים ובאמצעים מתקדמים להעברת כספים ולתשלום לבתי עסק.

הרשות מציינת, כי לשימוש ביישומונים ובאמצעים מתקדמים המשמשים להעברת כספים ולתשלום לבתי עסק יתרונות רבים; אך יחד עם זאת, הדבר מציב אתגר גדול בכל הנוגע להגנה על פרטיות המשתמשים בהם ויכולתם לשלוט במידע אישי ורגיש הנוגע להם.

250/200 סייד בר + קובייה

הליכי הרישום והשימוש באמצעים אלו כוללים איסוף של מידע אישי ופיננסי רב ורגיש. אלה עשויים לשמש בסיס לניתוח ההתנהלות של המשתמשים ואף להעיד רבות על אישיותם, זהותם, העדפותיהם ואורח חייהם.

הרשות ביצעה בחינה, הן של מדיניות הפרטיות והן של תנאי השימוש של היישומונים ואמצעי התשלום המרכזיים הפועלים כיום בשוק הישראלי ומפרסמת, לראשונה, לאחר התייחסות הציבור, דגשים מרכזיים הנוגעים לפרטיות המשתמשים, אשר עלו במסגרת הבחינה שערכה.

עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא, כי יש לשים דגש מיוחד על הליך קבלת ההסכמה לרישום ולשימוש ביישומונים ובאמצעים השונים, וזאת בכדי לאפשר למשתמשים לשלוט על המידע הנוגע אליהם באופן מיטבי, ועל מנת להבטיח כי השימוש במידע ייעשה בידיעתם ובהתאם להסכמתם המלאה, תוך שמירה על פרטיותם.

במסגרת המסמך מתייחסת הרשות לסוגיות כגון: איסוף מידע במסגרת מתן הרשאות גישה לרכיבים שונים במכשירים ניידים (כגון מצלמה, נתוני מיקום, ורשימת אנשי קשר); איסוף ועיבוד מידע במסגרת קבצי “עוגיות” שאינם הכרחיים למתן השירות; הסכמה לשימוש בטכנולוגיות אחרות וחדשות; פירוט זכויות המשתמשים והיבטי פרטיות בסיום ההתקשרות.

לדוגמה, ביחס להרשאות גישה שאינן מחויבות להפעלת האמצעים הרשות מציינת, כי רצוי שיובהר למשתמשים, שהרשאות אלו אינן מחויבות לעצם השימוש באמצעי וכן שהליך ההסכמה למתן גישה להרשאות אלו ייעשה במסגרת של בחירה אקטיבית מצד המשתמשים (מודל Opt-in) ולא במסגרת של ברירת מחדל (מודל Opt-out).

Inner article

דברים דומים ציינה הרשות ביחס לשימוש בקבצי עוגיות, שאינם חיוניים לשימוש באמצעי התשלום מתקדמים. לגישת הרשות, הליך קבלת ההסכמה לשימוש שכזה רצוי שייעשה באופן נפרד ותוך הצגת הסבר ביחס להשלכות מתן ההסכמה לשימוש בקבצים אלו, וקבלת הסכמה אקטיבית במודל Opt-in.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה