מתנת פרידה ממנדלבליט: צוות בדיקה להאזנות סתר

בעקבות האזנות הסתר של המשטרה והממצאים החדשים שנחשפו בבדיקות שנערכו על ידי צמרת המשטרה – רגע לפני פרישתו, היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, מינה צוות לבדיקת האזנות סתר באמצעות תקשורת בין מחשבים | הצוות יחל בעבודתו באופן מיידי ומתבקש להגיש את ממצאיו עד ל-1 ביולי 2022

היועץ המשפטי היוצא, ד"ר אביחי מנדלבליט | צילום: משרד המשפטים

היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, מינה צוות לבדיקת האזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים. בראש הצוות תעמוד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), עו”ד עמית מררי, וחבריו יהיו צפריר כץ, לשעבר ראש אגף טכנולוגיה בשב”כ ואיל דגן, לשעבר ראש אגף החקירות בשב״כ.

הצוות מונה נוכח טענות שעלו אודות שימוש לא חוקי לכאורה, באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, ומכוח הסמכות הנתונה ליועץ המשפטי לממשלה לפיקוח על האזנות סתר שמבצעת משטרת ישראל.

250/200 סייד בר + קובייה

הצוות יחל בעבודתו באופן מיידי ומתבקש להגיש את ממצאיו עד ל-1 ביולי 2022.

מאז הבדיקה הראשונית שעל בסיסה נשלח מכתבו של היועמ״ש אל מפכ”ל המשטרה בעניין זה, ביצעה משטרת ישראל בדיקה נוספת אשר העלתה ממצאים נוספים. בעקבות זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משטרת ישראל לנקוט במהלכים מיידיים, על מנת למנוע חריגה מסמכות.

הצוות יבחן את הכלים המצויים בידי משטרת ישראל לביצוע האזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, אופן הפעלתם ומידת התאמתם לסמכויות הנתונות למשטרה וכן את הצורך בנקיטת צעדים שימנעו חריגה מסמכויות המשטרה על פי דין.

יובהר, כי ככל שבדיקת הצוות תעלה בממצאיה התנהלות פסולה שיש בה משום חשד לעבירה פלילית, יועבר הטיפול בממצאים הקונקרטיים לרשויות המוסמכות לכך.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה