החשכ"ל: כך השתפר מוסר התשלומים של גופים ממשלתיים

92% מתשלומי משרדי הממשלה לספקים משולם בתוך 45 יום ממועד קבלת החשבונית | כ-12% מכמות התשלומים אינם משולמים בתוך 45 ימים ממועד הגשת החשבונית, כאשר 66% מתוכם משולמים בעיכוב של עד 7 ימים | בתי החולים הממשלתיים אינם כלולים בדו"ח החשכ"ל

יהלי רוטנברג | צילום: יח''צ

החשב הכללי פרסם את הדיווח השנתי על יישום חוק מוסר התשלומים במשרדי הממשלה. בהתאם לדיווח, שהוגש לוועדת הכלכלה, כ-92% מסך התשלומים לספקי משרדי הממשלה, בסך כולל של 85 מיליארד שקלים, משולמים בתוך 45 ימים ממועד קבלת החשבונית. נתונים אלו משקפים ימי אשראי קצרים ובתנאים טובים משמעותית מהנתונים הרווחים במשק.

עוד עולה מהדו"ח כי כ-88% מכמות התשלומים משולמים בתוך 45 ימים ממועד קבלת החשבונית במשרדי הממשלה, וכ-96% מהתשלומים משולמים בתוך 52 ימים ממועד קבלת החשבונית.

הסכום הכולל של התשלומים ששולמו בתוך 45 ימים ממועד קבלת החשבונית בשנת 2022 גדל בכ-2.4 מיליארד ₪ ביחס לשנת 2021.

ב-57% ממשרדי הממשלה חל שיפור בכמות התשלומים ששולמו בתוך 45 ימים ממועד קבלת החשבונית ביחס לשנים הקודמות.

ב-73% ממשרדי הממשלה ימי האשראי הממוצעים קצרים יותר מהממוצע הכולל של תשלומי כלל משרדי הממשלה בשנת 2022, זאת לעומת 61% בשנת 2021.

משנת 2017 ועד שנת 2022 חל גידול עקבי בכמות ובסכום התשלומים שהוקדמו ביחס לדרישת ימי האשראי הקבועה החוק, כאשר מתוך נתוני משרדי הממשלה (לא כולל מערכת הביטחון),בשנת 2022 חל גידול של כ-44 אלף בכמות התשלומים שהוקדמו ביחס לדרישת ימי האשראי הקבועה בחוק בהשוואה לשנת 2021, וגידול של כ-5 מיליארד ₪ בסכום התשלומים שהוקדמו ביחס לדרישת ימי האשראי הקבועה החוק בהשוואה לשנת 2021.

כ-12% מכמות התשלומים אינם משולמים בתוך 45 ימים ממועד הגשת החשבונית, כאשר 66% מתוכם משולמים בעיכוב של עד 7 ימים.

נתונים אלו אינם כוללים את בתי החולים הממשלתיים שאינם בתחולת הדיווח באחריות החשב הכללי.

בהתאם לתקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק), תשפ"א-2021, נדרש החשב הכללי לדווח מידי שנה על יישום חוק מוסר התשלומים במשרדי הממשלה. להלן ריכוז נתוני דיווחי משרדי הממשלה בעבור שנת 2022, כפי שהועברו לוועדת הכלכלה ביום 29.06.2023, בהתאם לתקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק), התשפ"א 2021.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "למוסר תשלומים יעיל ותקין השפעה ישירה על התחרותיות במשק ועל האיתנות הפיננסית של ספקים, בעיקרם ספקים קטנים ובינוניים. אגף החשב הכללי רואה חשיבות רבה בתשלום בזמן לספקי הממשלה כחלק מהיות הממשלה גורם בעל חשיבות מכרעת במעגלי הרכש במדינה וימשיך לפעול בכל המישורים לטובת שיפור ימי האשראי של הממשלה, הן באמצעות הסדרת הנחיות ונהלים והן באמצעות עידוד חדשנות ברכש והנגשת כלים ואמצעי תשלום מתקדמים.

"בשנים האחרונות אנו פועלים באופן אינטנסיבי לפיתוח כלים מתקדמים בממשלה אשר תורמים וצפויים לתרום לפעילות הממשלה בנושא זה, ביניהם ניתן למנות את שדרוג פורטל הספקים הממשלתי, פיתוח פורטל ספקים לפעילות מול השלטון המקומי, חתימה על הסכם תשלומים מיידיים מול מס"ב, והסכם אמצעי תשלום מתקדמים. האצת הפיתוחים והשימוש בכלים ואמצעי תשלום מתקדמים, לצד הסדרת הנחיות, נהלים והידוק הבקרה, צפויים לתרום רבות לשימור ימי האשראי ומוסר התשלומים במשק".

כתיבת תגובה