סאגת החמץ בבתי החולים: המדינה התגמשה

עתירות שהוגשו נגד הרבנות הראשית במטרה 'להכשיר' את האפשרות להכניס חמץ לבתי החולים זכו לכתף תומכת בעמדת המדינה שצידדה בהן • רק פגישה של הראש"ל הגר"י יוסף, סגן שר הבריאות והיועהמ"ש מנדלבליט – הובילה לשינוי עמדת המדינה

ישיבת סגן שר הבריאות והיועמ"ש מנדלבליט אצל הגר"י יוסף בנושא חמץ בפסח בבתי חולים | צילום: דוברות הרבנות

פחות משבועיים אחרי שהתקיימה בלשכת הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף פגישה מיוחדת בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט וסגן שר הבריאות יעקב ליצמן לצד בכירי משרד המשפטים לדיון בעניין הגבלת הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח – והיום מעדכנת המדינה את עמדתה.

המדינה הגישה לבג"ץ הודעת עדכון במסגרת העתירות נגד נוהל הרבנות הראשית האוסר הכנסת מזון לבתי החולים בפסח. בהודעה נאמר, כי בתום ישיבה בה השתתפו, בין היתר, היועץ המשפטי לממשלה והרב הראשי לישראל, הראשון לציון יצחק יוסף, הוסכמה חלופה המאפשרת את שמירת כשרות המזון המוגש בבתי החולים בהתאם לדרישות הרבנות הראשית המוסמכת לפי דין לעניין זה, ומאידך גיסא, מאפשרת למעוניינים בכך לצרוך מזון חמץ במקומות שייוחדו לכך בחצרות בתי החולים שבהם מתקיימים תנאים שיאפשרו זאת, כפי שיוסבר להלן.

250/200 סייד בר + קובייה

לפי חלופה זו, ייוחדו מתחמים בשטחי בתי החולים, אשר אליהם תותר הכנסת מוצרי חמץ למעוניינים, ואשר אליהם לא יוכנסו כלי אוכל של בית החולים, אך זאת רק בבתי חולים שבהם בכניסה לכל מבנה שבו נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים, מוצב בודק בטחוני, אשר יוכל, אגב הבידוק הביטחוני, לשקף את המדיניות בנוגע להכנסת מזון בחג הפסח לבית החולים.

הבודק יסב את תשומת לב המבקרים לקיומם של מקומות נאותים בכניסה לבניין אליו הם נכנסים, בהם יוכלו להפקיד את המזון שברשותם ולקבלו בצאתם מבית החולים. בנוסף, יוצב שילוט אשר יבהיר את הכללים אשר גובשו במתווה זה. מתחמי החמץ יוקמו מחוץ למבנים האמורים, באופן שלא יפגע בפיקוח על הכשרות בבתי החולים.

יודגש, כי במקרים בהם הבידוק מצוי אך ורק בכניסה למתחם בית החולים כולו, ואין בידוק נוסף בכניסה למבנים בהם נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים כאמור, הרי שחלופת מתחמי החמץ לא תהיה אפשרית, נוכח היעדר האפשרות לנקוט באמצעים הדרושים שיבטיחו את יישום נוהל הרבנות.

באותם מקרים יידרשו המבקרים להפקיד את המזון שברשותם במקומות נאותים שיוצבו בכניסה לבית החולים ויוכלו לקבלו בצאתם. יודגש, כי בחינת ההיתכנות המעשית של השימוש בחלופת מתחמי החמץ נדרשת ביחס לכל בית חולים באופן פרטני, בהתאם למאפייניו של כל בית החולים.

כזכור, העתירות מכוונות נגד נוהל הרבנות הראשית, המתנה מתן תעודת כשרות לבית חולים במניעת הכנסת מזון לשטחו במהלך חג הפסח. בדיון שהתקיים בעתירות בחודש יולי 2018 הביעו השופטים מורת רוח מהנוהל הבינארי ומכך שאינו מאזן בין זכויות שומרי הכשרות לבין זכויותיהם של מי שאינם שומרי כשרות, וכן העלו הערות וקשיים שונים. בעקבות זאת, הציגה המדינה לביהמ"ש חלופה שלפיה יוקמו מתחמי החמץ הייעודיים בשטח ביה"ח.

אלא שסמוך למועד שהיה קבוע לדיון בעתירות, ולאחר בחינה מחדש של הסוגיה ברבנות הראשית, בעקבות פניות רבות שהתקבלו מגורמים שונים, הודיעה הרבנות כי היא חוזרת בה מהסכמתה לחלופת מתחמי החמץ.

בהודעת המדינה כעת נאמר, כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה חלופת מתחמי החמץ המקורית היא חלופה מידתית, סבירה ומאוזנת יותר מהמצב שהיה נוהג קודם לכן בהתאם לנוהל הרבנות, לפיו לא ניתן היה להכניס כלל מזון במהלך ימות חג הפסח, למעט פירות וירקות טריים ומזון ארוז בעל חותמת כשרות, בכפוף לשיקול דעת מנהל בית החולים.

חלופת מתחמי החמץ מאזנת נכונה, לדעת היועמ"ש, בין הצורך בשמירה על כשרות המזון המסופק בבית החולים לכלל המאושפזים, כחלק מחופש הפולחן של שומרי הכשרות, לבין זכויותיהם של המאושפזים והמבקרים בבית החולים, החפצים בצריכת מזון שאינו כשר לפסח.

למרות זאת, בעקבות הישיבה עם הרב הראשי ונציגי הרבנות ונציגי משרד המשפטים ומשרד הבריאות, ובשים לב לחששות הכבדים שהעלו גורמי הרבנות הראשית מפני פגיעה בכשרות המזון המוגש למאושפזי בתי החולים, הסכים היועץ המשפטי לממשלה להציג לבג"ץ את המתווה המתוקן.

בהודעה צוין, כי אמנם ייתכן שבחלק מבתי החולים לא ניתן יהיה להציב מתחמי חמץ, בהתאם לפתרון זה, ואולם מאחר שמדובר בימים ספורים בלבד מדי שנה, ולנוכח הפגיעה הנמוכה יחסית בציבור המאושפזים, אשר יוכל לצרוך מזון כשר לפסח המסופק ע"י בתי החולים, אל מול החשש הכבד מפני פגיעה בשומרי הכשרות, שיחששו להתאשפז במהלך חג הפסח, בהיעדר הסדרה נאותה של סוגיית כשרות המזון, סבורים המשיבים כי אין הצדקה להתערבות בית המשפט בהסדר.

כתיבת תגובה