סטודנטים? פורסמו הקריטריונים המלאים למלגת טלדור

בעקבות חשיפת 'ביזנעס' על העדר קריטריונים ברורים והפעלת לחץ של ח"כ מיכאל מלכיאלי, פורסמו הקריטריונים של מלגת "טלדור" של משרד החינוך. כל המידע שיטת הניקוד נחשפים לציבור

מלגות לסטודנטים shutterstock

סערת מלגות טלדור – הקריטריונים פורסמו: לאחר שחשפנו כי מאה מליון שקלים מתקציב משרד החינוך המחולק כמלגה לסטודנטים תחת השם מלגות טלדור, מחולק ללא קריטריונים גלויים לציבור ומבלי שאיש יודע מדוע ניתן סכום כזה לאחד וסכום שונה לאחר, היום (א) בלחץ שהופעל מצידו של ח"כ מיכאל מלכיאלי מפרסם משרד החינוך את הניקוד הקובע לכל סטודנט מלגה. לפי הניקוד המצורף ככל שהסטודנט צובר יותר ניקוד כך סיכוייו לקבלת המלגה גבוה יותר וכך גם נגזר גובה המענק של אותה מלגה.

הפרסום של הניקוד מגיע רגע לפני שכונסה ישיבת ועדת החינוך הצפוייה להתכנס מחר (ב) גם זאת לבקשתו של ח"כ מלכיאלי בכדי לדון על אותם קריטריונים וניקוד על פיהם נקבעת הזכאות או אי הזכאות למלגה.

Noam1 – Box

אולם גם לאחר פרסומם של הקריטריונים, מפניות שהתקבלו בלשכת חה"כ מלכיאלי עולה כי אין התאמה בין הניקוד שפורסם לבין התשובות בפועל אותן קיבלו הסטודנטים. ע"פ תשובות משרד החינוך, ולאור ההשגות, יבדקו מחדש טופסי הבקשות והניקוד של כלל הסטודנטים.

לדברי סטודנטים חרדיים העומדים בראש חץ המאבק ועומדים בקשר הדוק עם ח"כ מלכיאלי, זה עדיין לא מספיק. הנתונים לא מעודדים, והם מבטיחים כי הנושא לא ירד מסדר היום.

לדברי עו"ד ישראל גרוסמן הפעיל במאבק למען הסטודנטים ומלווה את חלקם בייעוץ משפטי: "הנתונים עוד יילמדו לעומק, אך כבר מעיון ראשוני עולה כי הניקוד לכאורה גורם להעדפה של לא חרדים בין היתר כאשר הניקוד מבוסס גם על שירות צבאי ומקום לימודים בתיכון".

מצ"ב לעיונכם הקריטריונים + הניקוד, ואם אתם סטודנטים – אזי ככל וישנה אי התאמה צרפו נתונים אלו בערעור למשרד החינוך.

הנתונים הועתקו מקובץ שפרסם משרד החינוך ט ל ח  ( ניתן לצפות בקובץ ה PDF בקישור המצורף מטה )

1 מספר הילדים של הסטודנט/ית שהם עד גיל 21 10 לכל ילד נשוי
15 לכל ילד לא נשוי
2 מספר אחים/יות של הסטודנט/ית שהם עד גיל 21 8 לכל אח
3 שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי של הסטודנט/ית 0 לא שירת
  6 שירת
  6 עדין בשירות חובה
4 מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי של הסטודנט 6 ויותר חודשי שירות 13
  4 עד 12 חודשי שירות 7
  2 עד 6 חודשי שירות 1
5 מספר ימי שירות במילואים של הסטודנט 0 לא שירת
  3 1-7 ימים
  6 8-14 ימים
  9 15-21 ימים
  12 ימים ומעלה 22
6 פרטים על תעסוקת ההורים של הסטודנט/ית 15 לא עובד
  10 משרה חלקית
  5 משרה מלאה
  10 פנסיה
  25 קצבת סעד\ ביטוח לאומי
  20 נפטר
7 פרטים על תעסוקת בן/ בת הזוג – (רק אם יש ילדים) 15 לא עובד
  10 משרה חלקית
  5 משרה מלאה
  10 סטודנט לתואר ראשון בלבד – יש לצרף
  25 אישור
  20 קצבת סעד\ ביטוח לאומי
8 מגבלות רפואיות של הסטודנט ודרגות אחוזי הנכות שנקבעו 0 נפטר
  5 לא נקבעה נכות
  10 נכות 20% – עד
  15 21% – 40% נכות
  20 41% – 60% נכות
  25 61% – 80% נכות
  25 מעלה נכות – 81%
9 מגבלות רפואיות של משפחת הסטודנט ודרגות אחוזי הנכות שנקבעו(בן זוג, אם אב,אח חולה) 0 מחלה קשה
  0 לא נקבעה נכות
  5 נכות 20% – עד
  10 21% – 40% נכות
  15 41% – 60% נכות
  61% – 80% נכות
  20 מעלה נכות – 81% ( עבור בן זוג או ילד 25 נקודות )
  15 מחלה קשה ( עבור בן זוג או ילד 25 נקודות )
10 פרטים על בית המגורים הקבוע של הורי הסטודנט/ית (מתיחס לסטודנט ללא ילדים) 0 בית פרטי
  20 דמי מפתח/דיור ציבורי
  10 שכירות ללא דירה בבעלותם
12 מקום המגורים הקבוע בתקופת הלימודים בתיכון (אשכולות למס) 25 בשכונת שיקום
  25 ביישוב הנכלל בפרוייקט שיקום השכונות
  20 בישוב המסווג ע"י הלמ"ס באשכולות 4-1
  10 ביישוב המסווג ע"י הלמ"ס באשכולות 6-5
  0 אחר
13 נזקקות הסטודנט ומשפחתו לטיפול שירותי הרווחה 0 משפחת הסטודנט לא בטיפול שרותי הרווחה
  15 משפחת הסטודנט בטיפול שרותי רווחה
  30 משפחת סטודנט בטיפול שרותי רווחה – דרגה א'
14 מספר אחים סטודנטים 10 לכל אח
15 ניתוק הקשר בין הסטודנט לבין הוריו 0 לא מנותק
  15 מנותק מאחד מהוריו
  30 מנותק משני הוריו
16 השכלת הורים 9 פחות מ12 שנות לימוד
  6 שנות לימוד ללא בגרות 12
  3 תעודת בגרות
  0 תואר אקדמי

Noam1 – Inner

כתיבת תגובה