עד מיליארד דולר בשנתיים: עסקת חברת חשמל ו'לווייתן'

חברת החשמל מתחייבת לרכוש משותפות 'לווייתן' גז ככל שיידרש לה מעבר לצריכה ממאגר 'תמר' • עם זאת, 'לווייתן' לא מתחייבת לספק כמות מינימלית של גז • מנכ"ל חברת החשמל: "מנהלים שורה של מהלכים עסקיים אשר מתורגמים בסופו של יום להחזר כסף לציבור"

מנכ"ל חברת החשמל, עופר בלוך (מימין) עם עמי אראל (סלקום), יו"ר דירקטוריון חב' החשמל יפתח רון-טל, ניר שטרן (סלקום), ודורון כהן | צילום: סיון פרג'

מאגר הגז 'לווייתן' והשותפות הבעלים שלו הן הזוכות במכרז הגז החדש של חברת החשמל.

חברת החשמל של ישראל הודיעה אמש, מוצ"ש, כי השותפים בפרויקט 'לוויתן' זכו במכרז שהחברה ערכה לרכישת גז קצר טווח.

250/200 סייד בר + קובייה

מחיר הגז בהסכם נמוך בהשוואה למחירי הגז הקבועים בהסכם של חברת החשמל עם מאגר 'תמר'. 

כזכור, מאגר הגז 'לווייתן' שהתגלה בדצמבר 2010, נמצא כ-120 קילומטר מערבית לחיפה בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל בים התיכון. הבעלות על זכויות הפעילות בשדה מתחלקת בין הגופים הבאים: חברת 'נובל אנרג'י' (39.66%), 'דלק קידוחים' (45.33%), ו'רציו' (15%).

לווייתן נקדח במים עמוקים של כ-1,634 מטר. הקידוח העמוק ביותר שנקדח אי פעם באזור זה בים התיכון בתקציב מוערך של כ-150 מיליון דולר. השדה הוכרז כתגלית 'שדה הגז הגדול ביותר במימי הים התיכון ושדה הגז הגדול ביותר בעולם שהתגלה במים עמוקים בעשור הראשון של המאה ה-21'. ההערכה הראשונית לכמות הגז הטבעי במאגר הייתה כ-453 מיליארד מטר מעוקב והערכות באשר לגודל המאגר המשיכו לגדול ככל שבוצעו קידוחים נוספים.

על פי הגדרת משרד האנרגיה, לוויתן הוא מאגר הגז הטבעי האסטרטגי של מדינת ישראל, והוא צפוי להתחיל לספק גז טבעי למשק הישראלי ולייצוא עד לסוף שנת 2019

עתה נחתם חוזה קצר מועד שהיקפו עד מיליארד דולר למשך תקופה של כ-24 חודש. שותפות לווייתן תספק לחברת החשמל בין 4 ל-5 מיליארד מ"ק גז טבעי.

האספקה מתוכננת לאוקטובר 2019 – מועד בו מאגר לווייתן יהפוך למסחרי.

על פי הערכת חברת החשמל, ההסכם הנוכחי צפוי להוזיל את עלות רכש הגז של חברת חשמל, בטווח של 145-175 מיליון דולר. זאת, לפי הערכות צריכה שפרסמה החברה בהודעתה, ועל פי  הכמויות שייצרכו בפועל מכוח ההסכם.

גם ההוזלה או החיסכון המצטבר והיקפו תלויים במשתנים כמו תלות בכמויות הגז הטבעי שייצרכו על ידי החברה בפועל, וכדומה. כך גם עשויה הצריכה לגדול ואיתה החיסכון, במידה שהמחיר הסופי שעליו יוסכם בהסכם שייחתם עד אוקטובר 2019 יהיה נמוך יותר.

Inner article

לפי ההסכם, אין חובה לרכישת כמות גז מינימלית בהסכם ושותפות 'לווייתן' שתהפוך מסחרית אז, אינה מחויבת לשמור כמות של גז לחברת החשמל.

אולם במקביל, חברת החשמל מתחייבת לפנות לשותפות לווייתן על בסיס חודשי, לצורך רכישת כמויות גז שאיננה רוכשת מהשותפים במאגר הגז 'תמר'. השותפים בפרויקט לוויתן רשאים לסרב לפניית החברה, וזאת כאשר אין ביכולתם לספק גז, בנוסף חברת החשמל רשאית לרכוש בשוק החופשי כל כמות גז שהחברה הזמינה והשותפים בפרויקט לוויתן סירבו לספק.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל מסר בהודעת החברה כי "הנהלת החברה ממצה עד תום כל הזדמנות עסקית להפחתת הוצאות החברה. לצד התייעלות מקיפה, אנחנו מנהלים שורה של מהלכים עסקיים אשר מתורגמים בסופו של יום להחזר כסף לציבור" .

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה