פתיחת שנה”ל: עליה בכמות התלמידים וירידה באיכות המורים

גידול מבורך במספר התלמידים במערכות החינוך בישראל • המגזר החרדי עם גידול מדהים של מעל ל-16 אחוזים • רק כמחצית מהמורים המצטרפים למערכת החינוך הכללית הנם בוגרי תואר בהוראה

ותלמוד תורה כנגד כולם | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

רגע אחד לפני פתיחת שנת הלימודים תש”ף מפרסמת הלמ”ס דוח, על הרקע האקדמי וטרום אקדמי בקרב עובדי הוראה חדשים ועובדי הוראה חדשים להוראת שפה, מתמטיקה ואנגלית, בשנים 2019-2008.

בטרם נביא את הנתונים בקצרה לטעימה בלבד נציין, שכל המספרים והנתונים שנציג, אינם כוללים כלל את החינוך החרדי השורשי, המחזיק שלט גדול עם הכיתוב ‘אין כניסה לאקדמיה’.

250/200

ה’עולם’ מספר, שכאשר נכנס מחנך לאחד מצדיקי דורנו ושאל כיצד אפשר להשפיע על התלמידים, ענה לו הצדיק, “ישנן שתי דרכים להוציא מים חמים ממיחם רותח. או לפתוח את הברז, או לתת לזה לרתוח עד שהכול נשפך מסביב”.

אולי באידיש זה הולך יותר טוב, אולם בשנים האחרונות יותר ויותר מחנכים פונים לקבל כלים כיצד אפשר להשפיע על נפש הילד. ישנם מקומות לימוד המיועדים לכך, לצד קורסים בCBT  או NLP ועוד המשפרים את הגישה החינוכית.

ומה קורה מעבר לכביש בו הציון חשוב יותר מהחינוך. מבין המורים החדשים שנכנסו ללמד במהלך העשור 2017-2008  בחינוך היסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות 12%-14% היו בוגרי מכללות כלליות. כ-27% בחינוך היסודי הינם בוגרי אוניברסיטאות, לעומת המורים בחטיבות הביניים והעליונות שם מובילים בוגרי האוניברסיטאות עם 41%-49%.

לא עושים חשבון

רק כ- 50% מבין המורים החדשים בחינוך היסודי הינם בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך, בעוד בחטיבות הבינים והעליונות הם תופסים נתח של 24%-37% בלבד. כ-10% מבין המורים החדשים בחטיבות העליונות הינם בעלי תואר אקדמי מחו”ל.

אלא שמעיון נוסף בדוח, מתברר שהרקע האקדמאי הוא לא חזות הכל. ובשורה התחתונה מתמודדת מערכת החינוך, עם מחסור קריטי במורים מוכשרים ומשרד החינוך נאלץ להתפשר על תנאי קבלה נוחים יותר, להוראה בבתי הספר ובמכללות לחינוך.

Inner article

 

הדוח מצביע על חלק מממוצעי ציוני המורים הנמצאים בבירור במגמת ירידה וחלקם מוגדרים אף כקריסה. כך למשל בבגרות בשפה העברית קיימת ירידה במשך פחות מעשור של 4-5 נקודות.

במתמטיקה הבעיה גדולה עוד יותר, נצפתה ירידה של 10%-17% בשיעור הנבחנים בחמש יח”ל לרמות נמוכות של 13% בלבד מתוך המורים בחדשים בחינוך היסודי ו-44% בתיכונים, כלומר, 56% מהמורים החדשים למתמטיקה בתיכון, לא עשו בעצמם בגרות מתמטיקה 5 יחידות. גם הציון הממוצע הכללי בבגרות במתמטיקה במגמת ירידה במשך העשור האחרון.

מאידך באנגלית כן קיימת עלייה הן בניגשים למבחן בחמש יח”ל ב5%-11% והן בציון בכ-4 עד 6 נקודות. אם הרמה של עברית כשפת האם יורדת ומנגד עולה רמת האנגלית אין פלא שהדור הצעיר מוצא את עצמו במדינות רבות בחו”ל רק לא בישראל.

כמה תלמידים פוגשים מורים?

בשנת הלימודים תש”ף, מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי להיות כ- 1.819 מיליון תלמידים. זהו מספר המשקף גידול של כ-29 אלף תלמידים בהשוואה לשנת הלימודים הקודמת.

המשקל היחסי של החינוך החרדי, גדל בשני העשורים האחרונים מ-12.3% בשנת 2001 ל-18.4% בשנת 2019. 340 אלף תלמידים יתחילו את הלימודים ביום ראשון הקרוב במסגרות החינוך החרדי (גידול של כ-10 אלף תלמידים). על פי התחזיות החינוך החרדי צפוי להמשיך לגדול ולהגיע ל- 19.6% בשנת 2024.

בלמ”ס מנתחים את מספר הלידות בישראל והם אומרים כי במהלך השנים 2024-2020 מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ- 1.958 מיליון תלמידים, תוספת כוללת של כ-168 אלף תלמידים ביחס לשנת 2019 (גידול של כ-9.4 אחוזים).

העלייה הגדולה ביותר תופיע במגזר החרדי. החינוך החרדי צפוי לגדול לכ- 384 אלף תלמידים, תוספת של כ-55 אלף תלמידים (גידול של כ-16.6 אחוזים).

בחינוך הממלכתי-דתי, מספר התלמידים שיפתחו את שנת הלימודים תש”ף, יעמוד על כ-253 אלף והוא צפוי לגדול בכ-13.2 אחוזים לרמה של כ-279 אלף, תוספת של כ-32 אלף תלמידים. ואילו מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-עברי צפוי לגדול רק בכ-10.7 אחוזים לרמה של כ-857 אלף תלמידים בשנת 2024, תוספת של כ-83 אלף תלמידים ביחס לשנת 2019.

אם חשבתם שמדובר בגידול טבעי ומקורי הנתון הבא יוכיח לכם שלא. בחינוך הערבי מספר התלמידים צפוי לרדת בכחצי אחוז לכמות של כ-437 אלף תלמידים, ירידה של כאלפיים תלמידים. מדוע המגזר הנוסף הנהנה הגדול מקצבאות הילדים לא גדל במספר התלמידים? התשובה היא ככל הנראה, החינוך העברי. יותר ויותר ערבים פונים לקבל את החינוך העברי, העדיף בעיניהם על החינוך הערבי, לצד כאלה הפונים לבתי ספר פרטיים במגזר הערבי.

המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-עברי ירד בשני העשורים האחרונים מ- 51.6% בשנת 2001 ל- 43.3% בשנת 2019. ירידה דרסטית של 8.3%.

סיבה נוספת להמשך הגידול במספר התלמידים בחינוך הממלכתי לעומת צפי לירידה בחינוך העברי מכיוון שישנם בתי ספר חרדים שמטעמים תקציביים נכנסו לחסות תחת כנפי ההגדרה של החינוך הממלכתי.

830/125

כתיבת תגובה