קניתם דירה חדשה? המדריך שיעשה לכם סדר בליקויי הבניה

ליקויי בנייה בדירת קבלן הינם עובדה מוגמרת שהינה מנת חלקם של רוכשי דירות רבים. מה עושים ?פנינו לעו"ד אלי מור המתמחה בתחום ליקוי הבנייה שיעשה סדר בזכויות הרוכש וחובות המוכר שהנו לרוב קבלן ו/או יזם.

ליקויי בניה - שאטרסטוק ליקויי בניה - שאטרסטוק

בניית נכס הנה עבודת כפיים אשר מבוצעת על ידי אדם ולכן באופן טבעי, יתכן ובעת בניית הנכס יגרמו ליקויים למבנה שהינם תוצאה של טעות אנוש ו/או חוסר מקצועיות מספקת.

לפיכך, רבים מרוכשי הדירות נחשפים לליקויים שונים בדירה לאחר קבלת החזקה בה ואינם יודעים מה הזכויות להם הם זכאים מהמוכר שהנו בדרך כלל הקבלן או היזם שבנה את דירתם.

apps-box

לעיתים מדובר בליקויים קטנים שכמעט ולא ניתן להבחין בעין בלתי מקצועית, אך לפעמים מדובר בליקויים משמעותיים מאוד אשר עלולים להביא לירידת ערך הדירות ואף ליקויים ברכוש המשותף.

חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר") מגדיר את כללי המשחק בין זכויות הקונה לחובות המוכר בכל הקשור לדירה הנמכרת.

סעיף 4 לחוק המכר קובע כי מהי "אי התאמה", קרי, כי מצב בו המוכר לא קיים את חובותיו כלפי הקונה או קונה המשנה וזאת בהתקיים אחד מאלה:

 • הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;
 • תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;
 • תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;
 • בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר (להלן – תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית), התגלתה אי-התאמה יסודית, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה היסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;
 • התגלתה אי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית, והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;
 • המוכר לא מסר לקונה הוראות תחזוקה ושימוש.

מהי בעצם "תקופת בדק"  ?

 

ליקויי בניה

"תקופת בדק" מוגדרת אף היא בחוק המכר כתקופה הקבועה בתוספת לחוק, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה ומשתנה בהתאם לסוג הליקוי ובתקופתה המוכר חייב בתיקון הליקוי כדלקמן:

 • לגבי ליקוי מסגרות, נגרות, אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
 • לגבי ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה – שנתיים;
 • לגבי חדירת רטיבות, מכונות, מנועים ודודים קילוף חיפויים בחדרי מדרגות, שקיעת מרצפות בקומת קרקע, שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים;
 • כשל במערכת צנרת – ארבע שנים;
 • לגבי סדקים עוברים בקירות ובתקרות גדולים מ- 1.5 מ"מ  – חמש שנים;
 • לגבי קילופים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים;
 • לגבי כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

 

ומהי "תקופת אחריות"  ?

כפי שמסביר עו"ד אלי מור, "תקופת אחריות" מוגדרת כתקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

לפיכך, אם לאחר תקופת הבדק ובמסגרת תקופת האחריות תמצא "אי התאמה" בדירה, על פי הוראות החוק על הקונה להוכיח שמקור אי ההתאמה בתכנון, בעבודה או חומרים בהם עשה שימוש המוכר ולאפשר למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה. במקרה זה על המוכר לתקן את אי ההתאמה תוך זמן סביר.

היה והמוכר לא יתקן את הליקוי כנדרש, פתוחה בפני הקונה הדרך לפנות לבית המשפט בתביעה לחייב את המוכר לבצע את התיקונים בפועל בהתאם לחוות דעת מומחה או במקרה בו הרוכש סבור כי המוכר אינו מסוגל לבצע את התיקון באופן מקצועי, לתבוע את עלות תיקון הליקויים, בצירוף ההוצאות המשפטיות שנדרשו לצורך ההליך.

 

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור המייצג הן חברות קבלניות והן רוכשים בתביעות ליקוי בנייה ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. אלי מור ושות' – משרד עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il  

אלי מור ושות' – משרד עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

 

 

 

 

 

side
inner

כתיבת תגובה