קנס בגובה מיליון שקלים הוטל על ענקית התרגום ‘בבילון’

החברה ונושאי משרה בכירים בה נקנסו בסכום כולל של 1.475 מיליון שקל אך לא הודו כי מעשיהם היו הפרה של חובת הדיווח למשקיעים בעקבות שינוי מדיניות גוגל במנוע החיפוש שלה לפני שלוש שנים

העלימה את המילונים הכתובים. בבילון. אילוסטרציה: Maxx-Studio | שטארסטוק

ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, אישרה ביום חמישי את הסדר האכיפה המנהלית שנחתם לפני מספר חודשים בין הרשות ובין חברת בבילון ונושאי המשרה בה: אלון כרמלי, נועם לניר ושנית פאר-צפוני.

הסיפור החל ב-2012 כאשר כ-95% מהכנסותיה של בבילון הגיעו מתחום השיווק והפרסום באינטרנט. כ-92% מן ההכנסות נבעו משימוש ביישומי החיפוש של החברה על ידי משתמשים שהתקינו תכנת תרגום חינמית של בבילון או תכנה אחרת.

jerusalem-box

החיפוש נעשה באמצעות מנועי חיפוש של ספקי חיפוש עמם התקשרה בבילון, ובהם גוגל. באותה שנה הכנסותיה של בבילון מחיפוש באמצעות גוגל היוו כ-83% מסך הכנסות החברה. בגין כל לחיצה של משתמש על תוצאת חיפוש, בעל האתר שילם למנוע החיפוש, למשל גוגל, ובבילון קיבלה מגוגל שיעור מוסכם מתשלום זה.

עד פברואר 13, מי שהתקין את יישומי החינם של גוגל, קיבל אוטומאטית את יישומי בבילון. מי שסרב, נאלץ ללחוץ על כפתור שמונע את התקנתם. החל מאותו פברואר שינתה גוגל את המדיניות וקבעה כי מי שרוצה ביישומי בבילון, יידרש לאשר זאת ולא להיפך.

מתברר כי כמה חודשים קודם לכן הודיעה גוגל לבבילון על שינוי המדיניות והוסיפה כי תקל על משתמשים להסיר את התוכנה ממחשביהם. גוגל קבעה עוד שורה ארוכה של שינויים שלטענת הרשות לניירות ערך, חייבו אותה לדווח על-כך למשקיעיה מיידית. בין השינויים: התקשרות ישירה של בבילון מול מפתחי אתרים ואפליקציות, הסרת בבילון כברירת מחדל לתרגומים ועוד. בבילון לא עשתה זאת וזו הסיבה שבמסגרת ההסדר הוטל עליה עיצום כספי בסך מיליון שקל בגין שתי הפרות דיווח, והיא אף התחייבה לנקוט באמצעים למניעת הישנות ההפרה על ידי רענון נוהל דיווחים מיידיים.

על אלון כרמלי, מנכ”ל החברה באותה תקופה הוטל עיצום כספי בגובה 250 אלף שקל ונמנעה ממנו כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח בפועל לחמישה חודשים; על נועם לניר, יושב ראש דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה, הוטל עיצום כספי בגובה של 150 אלף שקל ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגוף מפוקח על-תנאי לחצי שנה. על סמנכ”לית הכספים דאז ומי שנושאת היום בתפקיד מנכ”ל החברה, שנית פאר-צפוני, הוטל עיצום כספי בגובה 75 אלף שקל.

על פי ההסדר הודו הנקנסים בעובדות אך לא הודו כי הן מהוות הפרה של אי הגשת דוח ופרט מטעה בדוח תקופתי, כפי שטענה הרשות. הם הסכימו ליטול על עצמם את הסנקציות הכספיות והמנהליות דלעיל.

side
inner

כתיבת תגובה