רגילים להפקיד לבנק 20, 17 או 12? אולי הקודים יתחלפו

טוב, לא להיבהל, לא תצטרכו להזמין חותמת חדשה לעסק, כדי לחתום על השיקים מאחור – אבל בהחלט מדובר בשינוי צפוי במשק, כצעד נוסף להגברת התחרות במערכת הפיננסית: יוקצה קוד זיהוי לכלל נותני שירותי התשלום במערכות התשלומים • קודים שלא היו בשימוש שבע שנים – יוצאו מהמחזור 

כספומט | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

בנק ישראל פועל לקדם את היציבות והיעילות של מערכות התשלומים ולאפשר את כניסתם של נותני שירותי תשלום חדשים שיספקו שירותי תשלום מתקדמים.

בישראל, זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר כיום כ”קוד בנק”) המורכב משני תווים. על מנת שנותני שירותי התשלום החוץ בנקאיים החדשים יוכלו לפעול במערכות התשלומים, ועל מנת שאלו המעוניינים בכך יוכלו גם לספק מספרי חשבון ללקוחותיהם, עליהם להיות מזוהים בכלל המערכות הרלוונטיות במשק.

250/200

לאור מספר נותני שירותי התשלום החדשים הצפויים לפעול,  נדרשת הרחבה של מספר הספרות של הקוד המזהה של נותני שירותי התשלום בישראל.

בנק ישראל יחל תהליך להרחבת מספר הספרות של הקוד המזהה לכלל נותני שירותי התשלום בישראל, ובטווח המידי יחיל מדיניות לפינוי קודי זיהוי שנעשה בהם שימוש בעבר ואינם בשימוש היום, על מנת להקצות את אותם קודים לגופים החדשים שיצטרפו למערך התשלומים.

העקרונות המובילים לפינוי והקצאת מספרי קוד הזיהוי מבוססים על מספרי קודים שלא נעשה בהם שימוש בפועל במהלך שבע השנים האחרונות, לפחות באחת ממערכות התשלומים. נתון זה נקבע כאמת מידה מרכזית מכיוון שמספרי הקוד משמשים בראש ובראשונה לזיהוי הגופים השונים במערכות התשלומים, דוגמת הבנקים המסחריים שמספרם המזהה כאמור יישאר כפי שהוא מוכר בציבור ומזוהה במערכות השונות. עקרון זה יישמר באופן קבוע גם לעתיד.

בהתאם לעקרונות אלו, גובשה רשימה של הקודים אשר בשימוש והקודים אשר מיועדים לפינוי.

בנק ישראל יאפשר לגופים המעוניינים בכך להתייחס בכתב לרשימת קודי הזיהוי והקצאתם מחדש עד לתאריך 30.09.19 באמצעות הכתובת [email protected]

830/125

כתיבת תגובה