רווחה לרו"ח: בחינה משותפת של התואר בחשבונאות ושנת ההשלמה

בהמשך לפניית מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, אל המל"ג, סיכמו מועצת רואי החשבון והמל"ג לבחון, בשיתוף המוסדות האקדמיים, החלת שינויים אפשריים בתכנית הלימודים הקיימת. פלמור מבקשת לקדם מהלך שיאפשר לסטודנטים לגשת לבחינות הרישוי הסופיות ישירות לאחר התואר הראשון, ללא צורך בשנת השלמה. מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רו"ח, אמי פלמור: "למועצה יש אחריות לוודא שמדיניות הפטור שלה לא יוצרת עיוות שמטיל על הסטודנטים נטל כלכלי לא מוצדק"

הדרך קלה יותר לרואי החשבון | צילום: Maksim Kabakou, shutterstock

בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בין מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, לבין מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה, פרופ' מתניהו אנגלמן, ונציגי מל"ג נוספים, סיכמו מועצת רו"ח במשרד המשפטים והמל"ג על בחינה משותפת של שינויים אפשריים בתכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות. על בסיס המסקנות שיתגבשו, צפויה מועצת רו"ח לאמץ מדיניות פטור חדשה, בהתאמה עם תכניות הלימודים לתואר בחשבונאות, מה שצפוי להוביל לביטול שנת ההשלמה והטמעת חלקה בתואר בחשבונאות, או להחלפתה בסמסטר אקדמי נוסף.

תהליך הבחינה המשותפת של תכנית הלימודים ושנת ההשלמה מחייב העמקה ויסודיות. בהתאם, מבהירים במועצה, שככל שיהיו שינויים כלשהם, לרבות ביטול או קיצור שנת ההשלמה, הם לא יחולו על מי שלומדים כעת תואר בחשבונאות, או על מי שצפויים להתחיל את הלימודים בשנת הלימודים הקרובה.

technion-box

מדיניות הפטור

נושא שנת ההשלמה מעסיק מזה תקופה את מועצת רואי חשבון, בהמשך לתהליך טיוב רגולציה ממשלתי שהתבצע במועצה, והציף את הנטל הרגולטורי והכלכלי הכבד הנובע מקיומה של שנת ההשלמה בחשבונאות. שנת ההשלמה עולה בין 22-25 אלף ש"ח, בעוד ששכר הלימוד לשנה בתואר ראשון באוניברסיטה עומד על 10,066 ש"ח. יחס שעומד על פי 2.5 בקירוב. לכך מצטרף ההפסד הכספי הכרוך בהימשכות הלימודים, העומד על כ-60,000 ש"ח לפחות, בנוסף להשלכות הנובעות מכניסה מאוחרת לשוק העבודה (קיטון בהכנסות עתידיות, תשלומי פנסיה וכו').

לאחרונה התייחסה לכך יו"ר המועצה, אמי פלמור, בטקס הענקת רישיונות רואי חשבון שהתקיים בחודש פברואר ובכנס הלשכה שהתקיים לפני כחודשיים, אז אמרה:"מדיניות הפטורים של מועצת רו"ח מייצרת היום תמריץ ל-95% מהסטודנטים להירשם לשנת השלמה, ובכך פוגעת במי שלא יכולים לעמוד בעלויות הכבדות עבור שנה זו מועצת רו"ח חייבת לבחון מחדש את מדיניות הפטור, במטרה לבטל את התמריץ הקיים כיום, שכמעט מחייב את הסטודנטים להשתתף בשנת ההשלמה".

בהמשך לדבריה, פנתה פלמור לפני כחודש למל"ג וביקשה לקיים פגישה במטרה להניע תהליך משותף למועצה ולמוסדות האקדמיים. בפנייתה הדגישה פלמור: כי "יהיה זה נכון וראוי שהמועצה לא תפעל באופן עצמאי להפחית רגולציה מבלי שיינתנו לכך הפתרונות המתאימים בשדה האקדמי". פלמור ביקשה להניע מהלך מקביל, שמצד אחד יבחן את השינויים האפשריים בתכנית הלימודים, ומצד שני יאפשר מתן פטור מבחינות המועצה על סמך תואר אקדמי בלבד.

בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר הוצגו תוצאות מחקר מעמיק שביצעה מועצת רו"ח ונדונו היבטים שונים של תכנית הלימודים בחשבונאות, תוך התמקדות בשינויים שעבר מקצוע ראיית החשבון בשנים האחרונות. בין היתר, הובהר בפגישה כי מקצוע ראיית החשבון הוא המקצוע המוסדר היחיד שלימודי התואר בו אינם מתקיימים במתכונת חד-חוגית, וכי מודל "שנת ההשלמה" הוא מודל חריג ביחס למקצועות אקדמיים אחרים.

בסיכום הפגישה הסכימו הצדדים כי בחינה של תכנית הלימודים בעת הזו היא דבר נכון ורצוי. בין החלופות שעלו על הפרק: ביצוע התאמות בתכנית הלימודים לתואר ראשון, כך ששלוש שנות התואר יאפשרו קבלת פטורים מכל הבחינות (12 במספר במקום 9 כיום, למעט 2 בחינות הרישוי הסופיות בחשבונאות פיננסית ובביקורת); או הארכה של התואר בסמסטר אקדמי נוסף, כך ששלוש שנים וחצי של תואר יזכו את הסטודנטים בפטור כאמור.

בפגישה השתתפו: יו"ר המועצה, אמי פלמור; יו"ר ועדת הבחינות של המועצה, פרופ' יורם עדן; ונציגת המל"ג במועצה, ד"ר קרן בר חוה. מצד המל"ג השתתפו: מנכ"ל המל"ג, פרופ' מתניהו אנגלמן; סגן יו"ר המל"ג, פרופ' אידו פרלמן; וסמנכ"ל לעניינים אקדמיים במל"ג, גב' מיכל נוימן.

תואר או השלמה

לפי חוק רואי חשבון, האחריות על הסדרת המקצוע מוטלת על מועצת רואי החשבון, בראשה עומדת מנכ"לית משרד המשפטים, והיא כוללת 13 חברות וחברים נוספים, ביניהם רואי חשבון בכירים שמונו לאחר התייעצות עם לשכת רו"ח, נציגי רגולטורים פיננסיים וכן עובדי מדינה בכירים. באופן היסטורי, ובהתאם לתקנות, המועצה מעניקה למועמדים פטור מחלק מהבחינות על בסיס תואר אקדמי בחשבונאות וכן על סמך שנת לימודים חוץ אקדמית, המכונה "שנת השלמה", שעלותה גבוהה פי 2 ויותר מעלות שנת לימודים רגילה.

בשונה ממקצועות אחרים, הסמכה כרואה חשבון אינה מחייבת תואר אקדמי. מי שמעוניין לקבל הסמכה כרואה חשבון בישראל ואינו לומד לימודים אקדמיים חייב לעמוד בהצלחה ב-14 בחינות שמקיימת המועצה. השלמת תואר אקדמי בחשבונאות מזכה בפטור מ-9 הבחינות הראשונות והשלמת שנת ההשלמה מזכה בפטור מ-3 בחינות נוספות (כלומר, מי שמסיים בהצלחה תואר אקדמי ושנת השלמה נדרש לעמוד בהצלחה ב-2 הבחינות הסופיות בלבד). מדי שנה, כ-95% מהנבחנים הניגשים לשתי הבחינות הסופיות עושים זאת לאחר שהשלימו את מסלול "תואר + שנת השלמה" וקיבלו פטור מ-12 הבחינות הראשונות (3% נוספים אינם לומדים כלל תואר אקדמי ו-2% הם בוגרי תואר אקדמי שלא משתתפים בשנת השלמה).

במחקר שבציעה עבור המועצה ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר, עלה כי מדיניות הפטור מבחינות של המועצה לא תואמת את תכניות הלימודים במוסדות האקדמיים. עוד עלה, כי ההבחנה בין שנות התואר האקדמי לבין שנת ההשלמה היא בעיקרה מלאכותית, כך שלמעשה מתוכננת תכנית הלימודים במוסדות האקדמיים כתכנית מלאה בת 4 שנות לימוד. בין היתר, הוצגו במחקר מקרים שבהם קורסים מהשנה השלישית בתואר "זלגו" לשנת ההשלמה, וכן נתונים המעידים על הבדלים משמעותיים בפריסת שעות הלימוד בין המוסדות האקדמיים השונים.

side
inner

כתיבת תגובה