רפורמת ביטוחי הבריאות יצאה לדרכה | כל הפרטים

על פי הרפורמה החדשה חברות הביטוח והסוכנים יחויבו לשווק למצטרפים לביטוח קודם כל את הפוליסה האחידה אשר תהווה את הרובד הראשון הבסיסי של כלל ביטוחי הבריאות הפרטיים, לפני הצעת הרחבות למוצרי ביטוח בריאות אחרים | מבוטח בביטוח בריאות יכוסה ראשית כנגד מקרים בהם הוא עלול לעמוד מול הוצאה כלכלית גבוהה | הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד”ר משה ברקת על השינויים של הרפורמה: “יגבירו את מגוון הכיסויים המוצעים לציבור ויפסיקו את כפל הביטוחים לאלתר לטובת כלל אזרחי ישראל”

משה ברקת, יו"ר רשות שוק ההון | צילום: דוברות האוצר

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה אתמול את רפורמת ביטוחי הבריאות להערות הציבור. ההוראות כוללות מבנה חדש לשוק ביטוחי הבריאות שבבסיסן פוליסת בריאות בסיסית אחידה, איכותית ומקיפה הכוללת כיסויים להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, תרופות מחוץ לסל וניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל.

על פי הרפורמה החדשה חברות הביטוח והסוכנים יחויבו לשווק למצטרפים לביטוח קודם כל את הפוליסה האחידה אשר תהווה את הרובד הראשון הבסיסי של כלל ביטוחי הבריאות הפרטיים, לפני הצעת הרחבות למוצרי ביטוח בריאות אחרים. הפוליסה האחידה והבסיסית תאפשר לחברות הביטוח להתחרות על מחיר המוצר ביתר שאת. עם זאת, הרפורמה תאפשר להציע למבוטח כיסויים שונים ומגוונים בתחום הבריאות על פי צרכיו הייחודיים, במטרה להוביל להרחבת המענה הביטוחי לצרכן והגברת התחרות בשוק הביטוחים הרפואיים בישראל.

250/200 סייד בר + קובייה

הרפורמה בביטוחי בריאות מגיעה לאחר בחינה והתייעצות ממושכת של רשות שוק ההון בהתייחס למצב הקיים בביטוחי הבריאות. הרשות ערכה ביקורות, קיימה דיונים עם גורמים בעולם הבריאות, הביטוח, הרפואה והאקדמיה, וביררה פניות ציבור הנוגעות להשלכות הרפורמה על שוק ביטוחי הבריאות. פעילות זאת אפשרה לרשות לעקוב מקרוב ולגבש תמונת מצב ביחס לשוק ביטוחי הבריאות.

יצוין כי תובנה מרכזית שעלתה נוגעת בצורך להבטיח כי מבוטח בביטוח בריאות יכוסה ראשית כנגד מקרים בהם הוא עלול לעמוד מול הוצאה כלכלית גבוהה, לעיתים בגובה של מיליוני ש”ח, שתידרש בכדי לאפשר לו לממן טיפול רפואי פרטי בעת הצורך. כמו כן עלה הצורך להגדיר את הכיסויים הללו באופן אחיד ורחב ובכך להקל ולאפשר ההשוואה, להבטיח כיסוי מיטבי למבוטח, להגביר את התחרות ולמקד אותה במחיר הביטוח ובשירות הניתן על ידי חברת הביטוח.

עיקרי הרפורמה

יצירת פוליסת בריאות בסיס אחידה שתורכב מפוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, פוליסת תרופות מחוץ לסל ופוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל. ישנה אפשרות בהרחבת הפוליסה הבסיסית בכיסוי לניתוחים בישראל.

מעל פוליסת הבסיס האחידה, ישווקו מגוון פוליסות בריאות נוספות, הכוללות פוליסות תכניות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, בהשתתפות עצמית נמוכה מזו הקיימת ברובד הבסיס ומשולמות מהשקל הראשון ללא תלות בתכנית השב”ן, וכן פוליסה אמבולטורית שתחולק לתשעה סעיפים.

870/135 ליינר ארטקל

תשעה סעיפים אמבולטוריים קבועים במטרה להגביר את מגוון הביטוחים הקיימים לצד מניעת מצב של כפל כיסויים בין המוצרים. זאת על מנת לדייק את התיק הביטוחי של המבוטח בהתאם לגילו ולצרכיו. מכירת ביטוח אמבולטורי תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיס אחידה, לאו דווקא בחברה בה הוא מעוניין לרכוש את מוצרי הביטוח האמבולטורי.

איסור מכירת כפל ביטוח. מכיוון שקיימת כפילות בין כיסויים המוענקים במסגרת מוצרי בריאות פרט שונים מסוג שיפוי, נאסרה מכירת פוליסת בריאות פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה.

יינתנו הנחות בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות. דבר שיסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד”ר משה ברקת אמר עם פרסום הרפורמה: “הרפורמה בביטוחי הבריאות מהווה צעד משמעותי בסטנדרטיזציה ופישוט מוצרי הביטוח הבסיסיים והקריטיים בתחום הבריאות לכלל המבוטחים, במטרה להוזיל את עלות ביטוחי הבריאות הבסיסיים למבוטחים ולהגביר את התחרות בתחום. הרפורמה נועדה גם לשפר משמעותית את המענה של ביטוחי הבריאות לצרכי המבוטחים. זהו צעד שנעשה לאחר עבודה מעמיקה ובחינה ממושכת ומקיפה של השוק, לאחר התייעצויות עם שלל הגורמים השונים בשוק ביטוחי הבריאות לרבות אקדמיים, מתווכים ורופאים. פוליסת הבסיס האחידה שמה דגש מרכזי על הגנה מיטבית עבור כל מי שיידרש לה בעת קרות מקרה הביטוח בעיקר למקרי הביטוח שעלותם גבוהה זאת לצד רבדים נוספים שישכללו את השוק, יגבירו את מגוון הכיסויים המוצעים לציבור ויפסיקו את כפל הביטוחים לאלתר לטובת כלל אזרחי ישראל”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה