רשות המיסים: הביטקוין הוא נכס ולא מטבע

רשות המסים פרסמה היום חוזר מקצועי, בנושא אופן מיסוי פעילות ב”מטבעות וירטואליים” ועמדתה כי מדובר בנכס, ולא במטבע, לכל דבר לעניין חוקי המס

סחר בביטקוין shutterstock

רשות המסים פרסמה היום חוזר מקצועי, בנושא אופן מיסוי פעילות ב”מטבעות וירטואליים” (אמצעי תשלום מבוזר), הביטקוין ודומיו, כאשר, לעמדת רשות המסים, אשר באה לידי ביטוי כבר בעבר, המדובר בנכס, ולא מטבע, לכל דבר לעניין חוקי המס. החוזר הסופי מאפיין את החבות במע”מ בהתאם לאופי הפעילות ב”מטבעות וירטואליים”.

החוזר מפרט את עמדת הרשות באשר למיסוי הפעילות באמצעי תשלום מבוזר והוא מביא לידי ביטוי מספר היבטים מבחינת דיני המס:

apps=box

לצרכי מס הכנסה – בהתאם לחוזר, אמצעי תשלום מבוזר הינו נכס, ולכן מי שפעילותו כאמור איננה מגעת לכדי עסק הרי שבגין עליית הערך בלבד, בעת מכירתו, ישולם מס רווח הון ומי שפעילותו בתחום מגעת לכדי עסק (מסחר באמצעי תשלום מבוזר ו/או כרייה של אמצעי כאמור) הרי שישולם מס ככל פעילות עסקית.

לצרכי מע”מ – החוזר מבהיר כי אמצעי תשלום מבוזר הינו נכס בלתי מוחשי, ולכן מי שפעילותו בתחום היא לצרכי השקעה בלבד, שאינה מגעת לכדי עסק, הרי שאינו חייב במע”מ; עוסק שתקבוליו מתקבלים באמצעי תשלום מבוזר, ישולם מע”מ בהתאם לפעילותו העסקית, ללא קשר לאופן התקבול כך שככלל, במימושו לא ישולם מע”מ; מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגעת לכדי עסק, (ממסחר כאמור), הרי שיסווג כמוסד כספי; ומי שפעילותו היא כרייה, הרי יסווג כעוסק לצרכי מע”מ.   

החוזר פורסם,  לאחר שבתאריך 12/01/2017,   פורסמה על ידי  הרשות להתייחסות  הציבור  טיוטת  חוזר בעניין וכעת לאחר קבלת התייחסויות לטיוטה גובש הנוסח הסופי.

ono-side
inner

כתיבת תגובה