רשות המיסים: השכרה של 10 דירות ומעלה תסווג כהכנסה מעסק

הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית. השכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים. על פי נתוני הרשות 401 משקי בית מחזיקים ביותר מ-10 דירות.

מיסוי נדל"ן shutterstock

רשות המסים פרסמה היום טיוטת חוזר המפרט את השיקולים לאורם יש לבחון את סיווג ההכנסה מהשכרת דירות למגורים כהכנסה מעסק לעומת הכנסה פאסיבית. לפי עמדת רשות המסים הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסווג כהכנסה מעסק. כמו כן, על מנת לאפשר ודאות מסוימת, מניחה הרשות כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית. השכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בטיוטת החוזר ועל פיהם יוכרע אופייה כהכנסה מעסק או כהכנסה פאסיבית.     

בהתאם לטיוטת החוזר, כאשר ההכנסה מופקת באופן נמשך, שיטתי ותדיר ומתקיים קשר ישיר בינה לבין היגיעה האישית וההון האנושי של הנישום או שלוחיו, וכאשר השכרת ריבוי דירות מצריכה היערכות מערכתית, יש בכך כדי לספק אינדיקציה משמעותית להתקיימות עסק של השכרה. וכן מסיקה הרשות את עמדתה כי הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסווג ככלל כהכנסה מעסק. כאשר על נישום הטוען אחרת, מוטל נטל משמעותי לשכנע כי מתקיימות בעניינו נסיבות מיוחדות החורגות מן הכלל.

250/200 סייד בר + קובייה

טיוטת החוזר מפורסם לאחר שבתחילת ינואר 2018 ניתן בבית המשפט העליון פסק הדין (בע”א 7204/15 פקיד שומה תל אביב 4 נ’ לשם ובע”א 8236/16 פקיד שומה ירושלים 1 נ’ בירן.) שקיבל את הערעורים שהגישה רשות המסים, ופסק כי בשני המקרים מתחייבת המסקנה לפיה יש לראות את דמי השכירות שקיבלו הנישומים כהכנסה מעסק החייבת במס ולא כהכנסה פאסיבית. בפסק דין מקיף, התווה בית המשפט העליון את השיקולים שיש לקחת בחשבון עת באים לבחון סוגה של הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירות מגורים כהכנסה מעסק או כהכנסה פאסיבית. הוראות החוזר מביאות לכדי ביטוי את קביעתו של בית המשפט.

 

https://wordpress-547680-2055123.cloudwaysapps.com/%D7%A4%D7%A1%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%A6/

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "רשות המיסים: השכרה של 10 דירות ומעלה תסווג כהכנסה מעסק"

  1. עוד דרך המהווה גורם ישיר לתשלום שיושת כמובן על מי אם לא על האזרח הקטן שלא זכה בלוטו של משתכן ונאלץ לשכור בעוד כמה מאות ש”ח..

כתיבת תגובה