שכר המורים הממוצע עומד על 13,880 למשרה מלאה

הממונה על השכר מפרסם את דו”ח הוצאות השכר במערכת החינוך הממשלתית |  לראשונה, זהו דו”ח נפרד המפרט את נתוני הוצאות השכר של מערכת החינוך הממשלתית לשנת 2020 | מספר העובדים במערכת בשנה זו עמד על 138,597 והשכר הממוצע למשרה עמד על 13,800 ש”ח | בדו”ח הרחבה על תקופת הלמידה מרחוק בזמן הקורונה, ניתוח פערי שכר בין מורים צעירים לבין מורים ותיקים ובחינת אופן הפסקת עבודתו של עובד הוראה בשל אי-התאמה למערכת

הממונה על השכר הציבורי, קובי בר נתן |צילום: משרד האוצר

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, קובי בר נתן, פרסם היום (ב’) את דו”ח הוצאות השכר במערכת החינוך הממשלתית, הכוללת את החינוך היסודי וחטיבות הביניים. מדובר במערכת נרחבת המהווה כ 19%-מהעובדים במגזר הציבורי כשמהדו”ח עולה כי מספר העובדים במערכת עמד על 138,597 עובדים בשכר ממוצע של 13,880 ש”ח למשרה מלאה. מהדו”ח עולה כי עובדי הוראה ותיקים מרוויחים פי 3.7 מעובדי הוראה מתחילים. יחד עם זאת, פערי השכר המגדריים במערכת החינוך הממשלתית הם נמוכים ביחס לכלל המשק. כמו  כן, פערי השכר המגדריים נמוכים יחסית לכלל המשק ועומדים על 5% בלבד.

הדו”ח סוקר את עבודת מערכת החינוך בתקופת הקורונה עת הפסיקה הלמידה הפרונטלית, החל ממרץ 2020 ועד תום שנת הלימודים. תקופה זו נמשכה לפחות 30 ימים בגנים, 24 ימים ביסודי ו-35 ימים בחטיבות הביניים. הדו”ח מציין כי ניכר שיפור בהתמודדות מערכת החינוך עם מתווה ההוראה מרחוק בין השנים 2020 ל-2021, אך שעל פי סקרים, העמידה ביעדים של מערכת החינוך בגילאי יסודי – נמוכה מאוד.

box

בנוסף, מתייחס הדו”ח לאתגר שמוצב בפני המערכת בשל העובדה שלא ניתן לסיים העסקת מורה קבוע בשל אי-התאמה, ללא שלילת הרישיון לעסוק בהוראה, שזו פרוצדורה ארוכה ומורכבת. הדו”ח מציין כי בשנת 2020 תהליך זה התבצע בשלושה מקרים בלבד. הדבר מקשה על מנהלים לנהל את כוח האדם בצורה מיטבית כך שגם היקפי המשרה של מורים בתחילת הדרך נפגעים, כיוון שלמורים הקבועים ישנה קדימות בהקצאת שעות הלימוד וכך המנהלים מתקשים להציע משרות מלאות למורים חדשים מצוינים.

דו”ח מערכת החינוך הממשלתית היווה עד כה חלק מדו”ח רחב יותר אודות כלל השכר בשירות המדינה ומערכת הביטחון. לאור חשיבות הנושאים השונים החליט הממונה על השכר לפצל את הדו”חות השונים (מערכת החינוך, מערכת הבריאות, מערכת הביטחון והמערכת המינהלית), כך שכל נושא יקבל את המיקוד הראוי.

870/135 ליינר ארטקל

הממונה על השכר, קובי בר נתן: “לפני כשנה וחצי פרצה לחיינו מגיפה בריאותית וכלכלית כאשר מאות אלפי עובדי הוראה נדרשו להתאים את עצמם לעידן חדש בו הלמידה מתקיימת באופן מקוון. ניכר היה שהמורים והמנהלים בשטח הם שיודעים לתת מענים מותאמים ויש ערך רב לאוטונומיה במערכת החינוך. בדו”ח זה אנו מדגישים היבטים הדורשים שיפור בנוגע ללמידה מרחוק, כאשר עמדתנו היא שעם התפתחות המגיפה יש לאפשר שינויים והתאמות בלוח החופשה של התלמידים, בעיקר בגילאים הצעירים, בכדי למקסם את מספר ימי הלימודים הפרונטלים החיוניים להתפתחותם הרגשית ולמזעור הפגיעה העתידית בהישגיהם. בנוסף, מחדד הדו”ח את הצורך בהקצאת המשאבים לטובת המורים הצעירים ובהטמעת מנגנונים לקשירת תוספות השכר למצוינות בהוראה במקום לוותק”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה