תזכיר חדש של האוצר: המוסדיים יוכלו לרכוש את כאל

משרד האוצר פרסם את תזכיר החוק שיבטל את האיסור המונע מגוף מוסדי לרכוש את חברת כרטיסי האשראי ״כאל״ מבנק דיסקונט, בהתאם להמלצות הצוות שהוגשו לשר האוצר | המשמעות היא, כי דיסקונט יוכל למכור את כאל לאחד מגופי הביטוח, שמחזיקים במרבית חברות כרטיסי האשראי במשק | בתזכיר צוין כי בנק לא יוכל להיות רוכש של החברה | המשמעות: הבינלאומי שמחזיק ב-28% בכאל לא יוכל להגדיל את אחזקותיו ולהפוך לבעל שליטה

משרדי כאל בגבעתיים | צילום: יח''צ

משרד האוצר פרסם אמש תזכיר חוק ליישום המלצות הצוות לבחינת החזקת גופים מוסדיים בחברות כרטיסי אשראי, בראשות הממונה על התקציבים יוגב גרדוס ובהשתתפות מ״מ הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון עמית גל והיועץ המשפטי של משרד האוצר עו״ד אסי מסינג, שהוגשו לשר האוצר בחודש מאי.

בהתאם להמלצות הצוות, במסגרת התזכיר מבוטל האיסור המונע כיום מגוף מוסדי לרכוש את חברת כרטיסי האשראי "כאל" מידי בנק דיסקונט. בנוסף, התזכיר קובע מגבלה על בנק בעל היקף פעילות בינוני, שחלקו 5%-10% מהמערכת הבנקאית, לשלוט בחברת כרטיסי אשראי. בכך, יימנע מהבינלאומי, שמחזיק כיום ב-28% מהבעלות על כאל, להגדיל את אחזקותיו בחברה ולהפוך לבעל השליטה בה. משכך, החברה תעבור, כמו המגמה הרווחת בענף (מקס בידי כלל אחזקות, ישראכרט שבדרך לעבור לידי הראל), לאחד מגופי המוסדיים, שישלשל את התמורה המוערכת בשוק ההון בשווי של מעל 3 מיליארד שקלים.

צוות הבחינה הוקם בחודש ינואר בהמשך להחלטתו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', להפריד את חברת כרטיסי האשראי "כאל" מבנק דיסקונט, בדומה לשתי חברות כרטיסי האשראי – ישראכרט ומקס – שהופרדו מהבנקים (הפועלים ולאומי, בהתאמה) בעקבות חקיקת החוק להגברת תחרות בשוק הבנקאות בשנת 2017. חוק זה קבע כי גופים מוסדיים לא יוכלו לרכוש את חברות כרטיסי האשראי מידי הבנקים, אך לא נאסר עליהם לרכוש אותן בעתיד. בכך, נוצר מצב ייחודי בו ״כאל״, בניגוד לשתי המתחרות שלה שכבר אינן בבעלות בנק, אינה יכולה להימכר כיום לגוף מוסדי.

"התועלת המרכזית שזוהתה בעבודת הצוות מרכישת חברת כרטיסי חיוב בידי גוף מוסדי היא הגברה אפשרית של התחרות בשוק האשראי וחיזוק חברות כרטיסי האשראי כמתחרות לבנקים. שכן, כיום הן בפני הגופים המוסדיים והן בפני חברות כרטיסי החיוב עומדים חסמים המונעים את הפיכתן לשחקנים שיתרמו באופן משמעותי להגברת התחרות בענף האשראי. בפני הצוות נטען כי שילוב של שתי שחקניות אלה תשלב את המומחיות והידע החיתומי של חברת כרטיסי החיוב יחד עם החוסן הפיננסי של הגופים המוסדיים ובכך תוביל לתרומה משמעותית להגברת התחרות בענף האשראי הנשלט על ידי המערכת הבנקאית הריכוזית", נכתב בדברי ההסבר שצורפו לתזכיר החוק.

כתיבת תגובה