תמורת 97 מיליון שקל: המרכז המסחרי בירכא יחליף ידיים

רני צים מרכזי קניות מוכרת את המרכז המסחרי בירכא תמורת 97 מיליון שקל | הצדדים יחתמו על הסכם מכר בתוך 45 ימים, בכפוף לביצוע בדיקת נאותות וקבלת אישור הממונה על התחרות | הרוכשת תשלם סך של כ-51 מיליון שקל לסילוק הלוואה שלהבטחתה נרשמו שעבודים על זכויותיה של המוכרת בנכס, ויתרת הסכום בסך של כ-46 מיליון שקל, תשולם ישירות לרני צים מרכזי קניות.

המרכז המסחרי בירכא | צילום: מאיר אדרי

רני צים מרכזי קניות מדווחת על מהלך משמעותי נוסף: החברה חתמה על מזכר עקרונות עם צד שלישי למכירת המרכז המסחרי בירכא תמורת 97 מיליון שקל.

הצדדים יחתמו על הסכם מכר בתוך 45 ימים, בכפוף לביצוע בדיקת נאותות וקבלת אישור הממונה על התחרות. הרוכשת תשלם סך של כ-51 מיליון שקל לסילוק הלוואה שלהבטחתה נרשמו שעבודים על זכויותיה של המוכרת בנכס, ויתרת הסכום בסך של כ-46 מיליון שקל, תשולם ישירות לרני צים מרכזי קניות.

לפני כחודש דיווחה החברה על התקשרות במזכר עקרונות למכירת למכירת מחצית (50%) מזכויות החברה במרכז המסחרי צים אורבן מעלות לחברת דורסל החזקות. בהתאם למזכר העקרונות, הרוכשת תרכוש מהחברה 50% מהזכויות בקניון אורבן מעלות תמורת סך של 121 מיליון שקל.

בנוסף, לפני כחודשיים עדכנה החברה על מהלך נוסף כשחתמה על הסכם למכירת חברת הייזום למגורים מגידו לחברת אאורה. במסגרת העסקה, מכרו רני צים ושותפה, יגאל קרני, את אחזקותיהם בחברת מגידו תמורת סכום כולל של כ-280 מיליון שקל. חלקה של רני צים מרכזי קניות בתמורה תעמוד על כ-78.5 מיליון שקל, וסכום זה יהווה במלואו תזרים מזומנים פנוי עבור החברה.

אבישי אברהם | צילום: מאיר אדרי

אבישי אברהם, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "החברה ממשיכה ביישום תוכנית המימושים, אותה הציגה בחודשים האחרונים ובמסגרתה גם נחתם הסכם למכירת חברת המגורים מגידו. העסקה למימוש המרכז בירכא הינה חלק מאסטרטגיה זו ותחזק את האיתנות הפיננסית של החברה באמצעות הפחתת מינוף והורדת עלויות מימון. רני צים מרכזי קניות תמשיך למקד את הפעילות במרכזים המסחריים, לפתח אותם ולבחון מעת לעת הזדמנויות לצמוח ולהשיא ערך למשקיעים בה. במקביל ממשיכה החברה בהקמתם של מרכזים מסחריים נוספים כאשר מרביתם צפויים להתחיל להניב בתוך כשנה."

כתיבת תגובה