תקדים: חברי קבוצת רכישה ישלמו קנס כיזמים

משרד הבינוי והשיכון הטיל על חברי קבוצת רכישה עיצומים כספיים כיזמים בפרויקט יונייטד שרונה • הממונה על חוק המכר הטיל עיצום כספי בסך של 4,250,000 ₪ על הקבוצה בעקבות הליך מנהלי אשר התנהל בחודשים האחרונים • זו הפעם הראשונה בה חברי קבוצת רכישה הוכרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כיזמים לעניין חוק המכר • מדובר בפרויקט בו נרכש מגרש במחיר הגבוה ביותר בישראל

הפרויקט הגרנדיוזי | הדמיה: יונייטד שרונה

במסגרת הליך מנהלי נמצא כי חברי קבוצת יונייטד שרונה מכרו דירות לרוכשים אשר מצד אחד לא צורפו לקבוצת הרכישה ומצד שני כספם לא הובטח בהתאם להוראות חוק המכר. תוצאות ההליך הן העיצום הכספי של 4,250,000 ₪ שהטיל הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, כאשר הסכום מוכפל בכל 50 ימים כל עוד לא תוקנו ההפרות.

קבוצות רכישה הינן שיטה חשובה בענף הנדל"ן בישראל אשר יש לשמרה. במקביל, יש לעשות כל הניתן על מנת להגן על רוכשי דירות בבואם לקנות דירה חדשה בשוק החופשי. לאור מורכבות עסקאות של קבוצות רכישה, נציגות קבוצה נדרשת לנקוט משנה זהירות בכל הקשור לעמידה בחוקים השונים תוך הבנה כי חברי הקבוצה הם יזמי נדל"ן לכל דבר ועניין. בכל מקום בו עולים ספקות בקשר לנאותות העסקאות, יחידת חוק המכר מבצעת בדיקה על מנת לוודא כי ההתקשרויות של הקבוצה נעשו בצורה חוקית וכי כספי רוכשי הדירות מובטחים.

250/200 סייד בר + קובייה

קבוצת הרכישה עלתה לכותרות מספר פעמים בעבר. ראשית כאשר רכשה את המגרש מרשות מקרקעי ישראל במחיר האסטרונומי של מליארד ומאתיים חמישים מיליון שקלים, הסכום הגבוה ביותר ששולם בארץ עד אז עבור מגרש אחד. זו גם הייתה קבוצת הרכישה הגדולה ביותר אי פעם, עם 420 חברים. לפני כשנתיים, עלתה לכותרות, כאשר חלק מהחברים הגישו בקשה לבית המשפט להסירם מרשימת הזוכים, לאור טענותיהם להונאה. בהמשך לפני כשנה, כשהחלו לצוץ טענות, על אי עמידה בהתחייבויות הקבוצה, ושחבריה נדרשו להכפיל השקעתם על מנת שתובטח להם השלמת הדירה המיוחלת. ועתה עם התקדים המטיל אחריות על קבוצת רכישה, דורש מהם לעמוד בסטנדרטים של יזמים ולפעול על פי התקנות הנוגעות להם.

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "המשרד, באמצעות ממונה חוק המכר, יפעל להגן על כספי רוכשי דירות בישראל בכל מקום בו נדרש. חברי קבוצת רכישה נדרשים להבין כי הם יזמים לכל דבר ועניין. כך הם אחראיים להתקדמות הפרויקט על כל מרכיביו השונים כמו גם לעמידה בכל חוקי המדינה."

Inner article

עו"ד אלעזר במברגר, היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון: "חוק המכר נועד להגן על רוכשי דירות חדשות בישראל, במגוון דרכים, שעיקרם החובה להעניק לרוכש הדירה בטוחה הולמת, כנגד כספים ששילם למוכר במסגרת העסקה. ניתוח משפטי של העסקאות שנעשו על ידי קבוצת הרכישה במקרה זה, העלה כי מדובר בעסקאות של מכר דירה לכל דבר ועניין, אשר לגביו חלים הוראות חוק המכר. הקבוצה מכרה את הדירות מבלי להעניק לרוכשים את ההגנות הקבועות בחוק. מטעם זה הוטל העיצום הכספי."

המקרה מחדד כי חברים בקבוצת רכישה הינם יזמי בנייה, והדבר מטיל עליהם אחריות רבה, בהיבטים שונים, ובין היתר – במקרה של מכירת דירות בפרויקט לצדדים שלישיים, כפי שאירע במקרה זה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה