תקוצץ ההפחתה במסגרות כרטיסי האשראי של הפועלים ולאומי

מול טבעת החנק הכלכלית בשל יוקר המחיה והעלייה בהוצאות משקי הבית והעסקים קטנים, בשורה שאולי תקל על ההתמודדות היומיומית: שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', פרסם טיוטת תקנות להערות ציבור בנושא הפחתת מסגרות אשראי ללקוחות הפועלים ולאומי | ההפחתה למסגרות האשראי של לקוחות הבנקים הללו תהיה מינימלית בהרבה מהצפוי | בנוסף, מוצע לקבוע שלא תופחת מסגרת אשראי של לקוח לסכום נמוך מ-10,000 ש"ח, במקום 8,500 ש"ח

כרטיסי אשראי | אילוסטרציה שאטרסטוק

משרד האוצר פרסם היום (ג') טיוטת תקנות בנושא צמצום המסגרות בכרטיסי האשראי שיפחיתו את הפגיעה האפשרית במשקי הבית והעסקים הקטנים. במסגרת התקנות, מוצע לקבוע שסך מסגרות האשראי בכרטיס אשראי של לקוחות בנק פועלים ובנק לאומי לא יעלה על 75% מסך מסגרות האשראי בכרטיסי אשראי של לקוחות הבנק כפי שהיה בשנת 2015, במקום שיעור של 51% שהיה אמור לחול.

בנוסף, מוצע לקבוע שלא תופחת מסגרת אשראי של לקוח לסכום נמוך מ-10,000 ש"ח, במקום 8,500 ש"ח.

צמצום המסגרות בכרטיסי האשראי נקבע על מנת לפנות עבור חברות כרטיסי האשראי המופרדות נתח שוק שיאפשר להן לגייס בסיס לקוחות. צמצום המסגרות החל בינואר 2021 וצפוי להסתיים בינואר 2024.

בעקבות הצמצום הקודם התקבלו פניות מהציבור בנוגע להשלכות של הוראות אלה על ההתנהלות הסדירה של משקי הבית. זאת על רקע הגידול בצריכה בכרטיסי אשראי שהתרחשה מאז מועד קביעת ההוראות, ובפרט הגידול בביקושים למסגרות אשראי הנובעים מגידול טבעי של האוכלוסייה, מהגידול בשימוש בציבור בתשלומים דיגיטליים, ומעליית ההוצאה הממוצעת של משק בית בישראל.

לאור ההשלכות, ועל מנת לממש את תכלית הסעיף לקידום התחרות, תוך מתן דגש לצמצום הפגיעה בצרכנים שמסגרתם צומצמה, מוצע להקטין את היקף הצמצום שנקבע, ולמעשה לאפשר לבנקים להגדיל את המסגרות הקיימות.

על פי ניתוח שבוצע, השינוי יצמצם את הפגיעה בפעילות הסדירה של משקי הבית באופן משמעותי ויאפשר לבנקים למקד את הצמצום באוכלוסיות בעלות מסגרות אשראי גבוהות תוך הימנעות מפגיעה משמעותית בבעלי מסגרות אשראי נמוכות. במקביל, הותרת צמצום מסוים של מסגרות כרטיסי האשראי בהשוואה ל-2015 על כנה, תאפשר את המשך קידום התחרות.

870/135 ליינר ארטקל

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' אמר היום כי "בימים של יוקר מחייה שמורגש בכל בית בישראל, אנחנו עושים עוד צעד ועוד צעד להקלה על משקי הבית והעסקים הקטנים. אנחנו עובדים על לקדם תחרות בריאה אבל מבטיחים שמי שצריך לשמור עליו לא ייפגע בדרך".

כתיבת תגובה