הביזנעס שלכם: 'ביזנעס' שואל, אתם עונים! והפעם, עולם הרכב בציבור החרדי