בעשור: מספר האגודות השיתופיות זינק ב-35%

הדוח השנתי של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה: גידול של 35% במספר האגודות הרשומות בתוך עשור  - 4,136 אגודות רשומות בשנת 2020 | מעל 800,000 אזרחים חיים באגודות שיתופיות התיישבותיות, עלייה של 22%...