הריבית עולה, הדירות בצניחה, תיק האשראי בסכנה

רגע לפני שאתם נלחצים מהכותרת, זהו רק תרחיש קיצון במערכת הבנקאית • הפיקוח על הבנקים פרש מסמך רחב תרחיש אחיד, שמטרתו לבחון אם בהתרחש אירוע מקרו-כלכלי קיצוני הבנקים יוכלו לספוג את ההפסדים שייווצרו בלי לסכן...

Inner 620/130

הרבעון של קופות הגמל, אפריל של המניות

ברבעון הראשון של 2019 הרוויחו קופות הגמל כששה אחוזים על ההון כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובאג"ח הממשלתיות והקונצרניות בישראל • גם שוק המניות בארץ רשם בסיכום חודש אפריל עליות שערים חריגות

כך משפיע החוב הציבורי על האג”ח הממשלתיות

בנק ישראל מציג: התשואות בחו"ל, החוב הציבורי וההשפעה על ישראל • האם המצב בישראל מזכיר את המצב באירופה או בארה"ב? • אלו גורמים נוספים משפיעים על התשואות שלא היו בעבר? • ומה ההבדל בין...