תקדים דרמטי: צינתקו והטרידו אתכם? קבלו כסף

בית המשפט בפסק דין תקדימי נגד חברת טלפונים המספקת שירותי צינתוקים ללקוחותיה, והטיל עליה אחריות על ההודעות שנשלחו לתובע החרדי • כל צינתוק מוכח, שבית המשפט קבע כי הוא "דבר פרסומת", יעלה לחברה 700...

Inner 620/130