המועצה הארצית לתכנון ובניה: אלה שני היישובים החדשים שיוקמו בגולן

שני יישובים חדשים בגולן – אורחה ומטר, במזרח ובצפון הרמה | היישובים מיועדים להיות יישובים קהילתיים בני כ-2,000 יחידות דיור - כ-8,000 תושבים בכל יישוב | ייעוד היישובים: לאוכלוסייה מעורבת של דתיים וחילוניים