הרשויות המקומיות יעכבו את ביצוע מחיר למשתכן?

ראש עיריית קריית ביאליק הודיע כי יעצור את בניית מחיר למשתכן בעירו האם מדובר בתקדים? • ומה בסיס הטענה של ראש העיר? "קבלנים שיגשו למכרז לא ידעו מה מבוקש מהם, לא יוכלו להיערך כנדרש...

Inner 620/130