תיק 4000, שלב הסיכומים: רה"מ נתניהו יועמד לדין?

משטרת ישראל והרשות לניירות ערך הודיעו על סיומה של חקירת 'תיק 4000' והמליצו להעמיד לדין שורה של חשודים • התגבשה תשתית ראייתית נגד: בני הזוג נתניהו ואלוביץ', שורר, רובינשטיין והנדלר • לא התגבשה תשתית...

Inner 620/130

תיק 4000: אלוביץ', חפץ וקמיר יישארו במעצר

למרות פרשת המיסרונים שלושת החשודים המרכזיים בפרשה יאלצו להישאר בבית המעצר. קמיר יישאר במעצר עוד יומיים ב 28.02 ואילו אלוביץ' וחפץ יישארו במעצר לפחות עד ליום ראשון 4.03