Inner 620/130

אחרי איסוף מודיעין: המבקרים פשטו על העסקים בערב שבת

מבקרי מס הכנסה בירושלים הפתיעו את בעלי העסקים עם ביקורת ביום שישי | ברבים מהעסקים נמצאו אי סדרים | המבצע התבסס על איסוף מודיעין מקדים והתמקד במספר קטן יחסית של עסקים, שכבר קיבלו אזהרות בשנה...

עומס, התנצלויות וזיכרון סלקטיבי – העיקר לא לשלם מס

משעשע: פלאפל בשקל, סכומים גבוהים שפרחו מהזיכרון, ו"רק בימים האחרונים" - קשת התירוצים של מעלימי המס • 9% מהעסקים בירושלים שנבדקו, ו11% בטבריה - לא רשמו הכנסות כדין • תירוצים תירוצים ולא מיסים