‘סערת הבחינה’: הדיין יסיים את כהונתו?

נציב תלונות הציבור על שופטים ממליץ: לסיים לאלתר את כהונתו של דיין בבית הדין הרבני האזורי • הסיבה: היה שותף לעריכת מבחן דיינות שבנו ניגש אליו ואף בדק (לאחר בודק נוסף) את הבחינה •...

Inner 620/130