Inner 620/130

בניגוד לתדמית: נהגות מעורבות פחות בתאונות

הנתונים המפתיעים מתייחסים לתאונות עירוניות קטלניות, בשנה האזרחית 2018 • ומה קורה בערים החרדיות? • במפתיע, למרות אחוז הנשים הנוהגות הגבוה, כפר חב"ד מוביל עם הכי פחות תאונות ברכב הנהוג בידי אשה