חתמת על הסכם ממון? כדאי לך לקיימו

חתמתם על הסכם ממון אך לא נהגתם עפ"י הוראותיו במשך שנים? ייתכן שבית המשפט יקבע שההסכם חסר תוקף משפטי • טורו של עו"ד גיא גולדנבלום

Inner 620/130