ביקושים של 25 מיליארד להנפקת האג”ח ההיסטורית

הנפקה מוצלחת לחשב הכללי: השלים גיוס אג"ח בשווקים הבינלאומיים בהיקף כולל של 5 מיליארד דולר, מתוכם 1 מיליארד דולר לטווח של 100 שנה • בהנפקה נרשמו הביקושים הגבוהים עד כה בהיסטוריית מדינת ישראל של מעל...

Inner 620/130

ממונה חדש על חטיבת המימון והאשראי במשרד האוצר

גיל כהן מונה לסגן החשב הכללי ולממונה על חטיבת המימון והאשראי במשרד האוצר. קודם לכן שימש כהן בתפקיד מנהל יחידת החוב הממשלתי והיה אחראי על הנפקות החוב של המדינה בארץ ובחו"ל