Inner 620/130

הוחלטה להפקדה: מזכרת בתיה תגדל בעוד 3,000 יח"ד

הוחלטה להפקדה בוועדה המחוזית תכנית שקידמה רמ"י במזכרת בתיה הכוללת אזור מגורים חדש על פני כ-1,300 דונם ומיועד לכ-3,000 יח"ד | כ-10% מתוכן יהיו יח"ד בדיור מוגן, וכ- 550 יח"ד דירות קטנות | שטחי...

מכרזים | דיור מוגן בבית שמש, מגורים ומסחר בחריש

'פסגות ניהול תחבורה בע''מ' תבנה 230 יח"ד לדיור מוגן בשכונת המשקפיים בבית שמש | בחריש, 'גלאס השקעות והחזקות בע"מ' זכתה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 143 יח"ד ב- 2 מתחמים בבניה רוויה בשכונת אור...

טבריה, בית שמש ונתיבות: אלה הזוכים במכרזי רמ"י

שני זוכים במכרז על זכויות חכירה בשלושה מתחמים לבניית 280 יח"ד בבניה רוויה בנתיבות • זוכה אחד ל-200 יחי' דיור מוגן ומסחר בבית שמש • שתי זוכות ב-112 יח"ד בשכונת 'המושבה' בטבריה
Inner 620/130

חברת צרפתי שמעון נכנסת לתחום הדיור המוגן

צרפתי שמעון נדל"ן ומלונאות בע"מ" היא הזוכה במכרז לחכירת מגרש לדיור מוגן בגן יבנה (סה"כ 240 יחידות דיור מוגן) ותשלם לרשות מקרקעי ישראל 7,200,000 ₪ לא כולל מע"מ עליות הפיתוח צפיות להגיע ללמעלה מ...