התיקון למשפרי דיור בפטור ממס רכישה – מתרחק

הוראת הקבע שתרחיב את תקופת קביעת דרגות המס ברכישת דירה חלופית מ-18 חודשים ל-24 חודשים, כדי שזו תיחשב כדירה יחידה למשפרי דיור - תחל רק ברכישות שיבוצעו החל מה-7.7.2021 • הכל בגלל הפלונטר הפוליטי...

Inner 620/130

הפחתה קלה: עודכן גובה מדרגות מס הרכישה

בעקבות עליית המדד, רשות המסים הודיעה על הפחתה קלה בשנה הקרובה במדרגות מס הרכישה • אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על...

בקריאה שלישית: תקופת הקורונה לא תיחשב במס שבח

מליאת הכנסת אישרה הקלה נוספת במס לבעלי דירה יחידה שרכשו דירה נוספת וטרם מכרו את דירתם הקודמת: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה...

לא כל הנוצץ זהב

"ידוע לכל" כי המוכר דירה יחידה פטור ממס שבח • ב'טיפ' שני בסדרת מס שבח מעו"ד בנימין בריקמן ל'מקרקעיסט' המתחיל, נלמד שלא בכל המקרים יש אכן את הפטור הזה ושחשוב להתייעץ טרם כריתת חוזה...

עודכנו מדרגות מס הרכישה לשנת 2020 

העדכון בוצע בהתאם לעליית המדד בשנת 2019 ב-2.8% ופוטרת ממס רכישה דירה שעד שווי 1.744 מיליון • העלייה משקפת כ-50 אלף שקלים נוספים בשווי הדירה בטרם עליה למדרגת המס הבאה