שפל בהתחלות הבנייה: "המגמה תגבר לקראת 2024"

הירידה בהתחלות הבנייה הולכת ומחריפה גם ברבעון השני השנה: ב-12 החודשים יולי 2022-יוני 2023 הונפקו היתרי בנייה עבור כ-74,120 דירות, ירידה של 3.4% לעומת 12 החודשים הקודמים | באותה עת הסתכם שטח התחלות הבנייה...

אלעד ללא דירות בבניה, ביתר מתחת לממוצע הארצי

"מדד המנופים" 2021: בישראל נבנות בממוצע כ-20 דירות לכל 1,000 תושבים | הערים הצומחות ביותר בישראל: אור עקיבא, נתיבות, אור יהודה וקריית אונו מובילות בהיקף הבנייה ביחס לאוכלוסייה הקיימת בישוב | קצב הבנייה בערים הצומחות...