תקדים: התיאטרון הלאומי ישלם עוד מאות אחוזי ארנונה

סוף להצגה: ניצחון לעיריית תל אביב מול התיאטרון הלאומי - 'הבימה' • מפעילי התיאטרון ייאלצו לשלם מאות אחוזים יותר עבור הארנונה • כך התגלגלה הסאגה שתחילתה בשינוי חוק הארנונה בשנת 1985 ועד בית המשפט...

Inner 620/130