Inner 620/130

02-5080999: כך מקבלים החולים החרדים את ההודעה

שימו לב שלא קיבלתם שיחה מהמספר שבכותרת • פתרון טכנולוגי מיוחד לטובת מאות אלפי מחזיקי טלפונים חסומים (כשרים) במגזר החרדי: הטלפונים הכשרים החסומים לקבלת הודעות - יקבלו הודעה קולית • במהלך החג נמנע...