באין תקציב: במקום גירעון עודף תקציבי ענק

בעקבות הקיצוצים בהוצאות הממשלה ובזכות הכנסות גבוהות מהצפוי נמדד עודף תקציבי של 5.9 מיליארד שקלים לטובת המדינה • הוצאות הממשלה ותשלומי הריבית על החוב הממשלתי עמדו בחודש ינואר על 27.7 • הכנסות המדינה הגיעו...

הגירעון נוסק: החוב הממשלתי עומד על 59.4%

החשב הכללי במשרד האוצר פרסם את הדוח השנתי על ניהול החוב הממשלתי לשנת 2018 • שיעור החוב הציבורי מהתוצר עומד על 61.0%, המשקף עלייה קלה של 0.5% מהשנה הקודמת