אוצרות ים המלח: סאגת ‘מניית הזהב’ הסתיימה בבוררות

הסתיים הליך הבוררות בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח • בפסק בוררות סופי בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח: הושלמה התחשבנות לגבי תמלוגי העבר והוסדר מנגנון ההתחשבנות והבקרה על התשלומים העתידיים •...

Inner 620/130