יוקר המחיה? הצחקתם את הנבחרים: שכרם יזנק ב-15%

נתוני הלמ"ס שפורסמו היום יגדילו מעט את שכר המינימום במהלך השנה הלועזית הבאה - אך תזניק את שכר הפוליטיקאים ואנשי מערכת המשפט בישראל | נשיאת בית המשפט העליון שמשתכרת 'רק' כ-105 אלף שקלים, תוכל...

המשפטפטנים מרוויחים יותר בשירות הציבורי

הממונה על השכר במשרד האוצר מציג: מערכת שכר אינטראקטיבית באמצעותה יוכלו האזרחים לדעת כמה משכורת הם משלמים ולמי במגזר הציבורי • שכר היועצים המשפטיים הוא מהגבוהים ביותר ויש שכר 'מוקבלי שופטים' שגם הוא ברובו...